Hebben alle planeten een atmosfeer?

Hebben alle (bekende) planeten in ons zonnestelsel een atmosfeer? Zo nee, welke dan wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ligt eraan wat je onder een atmosfeer bedoelt. De aardatmosfeer of dampkring is de atmosfeer of lucht om de aarde. Als je dit bedoel, nee. Welke planeten wel; Nou de Aarde. Toegevoegd na 12 minuten: Andere planeten(sterren) HD 209458

Bronnen:
http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikele...

Een atmosfeer wordt veroorzaakt door de zwaartekracht van een hemellichaam. Als de zwaartekracht groot genoeg is kunnen gassen worden gebonden, waardoor deze bij het hemellichaam blijven en zo een atmosfeer vormen. Alle planeten in ons zonnestelsel hebben een massa die groot genoeg is om gassen vast te houden. Mercurius is een lichte planeet en heeft geen stabiele atmosfeer, maar de overige planeten hebben een duidelijke atmosfeer. Ook manen en kometen kunnen een atmosfeer hebben. Buiten ons zonnestelsel zijn 2 planeten waargenomen met een atmosfeer. De atmosfeer van de aarde verschilt wel enorm met die van de andere planeten qua samenstelling. Zo bestaat bijvoorbeeld Venus voor 96.5% uit koolstofdioxide terwijl dat voor de aarde maar ongeveer 0.04% is. Er zijn (nog) geen andere planeten bekend met de atmosfeer zoals de aarde.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Extraterrestr...

Ja alle 8 (of 9) planeten in ons zonnenstelsel hebben minimaal enige vorm van atmosfeer, al is dat niet altijd een hele stabiele. Ook diverse grote manen hebben een atmosfeer. Zelfs de aardse maan heeft een heel ijele atmosfeer. Met name Mercurius heeft een heel turbulent verhaal wat dat betreft. De verblijftijd van een natriumatoom in de atmosfeer van Mercurius bedraagt drie uur. Dit verlies wordt continu gecompenseerd door de zonnewind die wordt ingevangen door het magnetisch veld en damp die vrijkomt bij inslaande meteorieten. Maar hier alle planeten in ons zonnestelsel op een rij: Mercurius: De atmosfeer van Mercurius is erg ijl, 10−12 bar en bestaat voornamelijk uit sporen van zuurstofgas, natrium en waterstofgas. Venus: De atmosfeer van Venus is zeer dicht en bestaat voor het overgrote deel (96%) uit koolstofdioxide, Aarde: De aardatmosfeer bestaat grotendeels uit stikstof (ruim 78%) en zuurstof (bijna 21%), aangevuld met sporen van waterdamp, koolstofdioxide en andere gassen. Mars: De samenstelling vertoont veel gelijkenis met de atmosfeer die zo'n 4 miljard jaar geleden op Aarde voorkwam: hoofdzakelijk koolstofdioxide (95%), aangevuld met stikstof (3%), het edelgas argon (1,6%) en verder sporen zuurstof, methaan en water. Jupiter: De atmosfeer van Jupiter bestaat hoofdzakelijk uit waterstof en helium. Andere gassen die worden aangetroffen zijn methaan, ammoniak, Waterstof (element)deuteride, ethaan en waterdamp. Waterstoffosfide, waterstofsulfide en ammoniumhydrosulfide komen slechts sporadisch voor. Saturnus: De atmosfeer van Saturnus bestaat voor meer dan 93% uit waterstofgas en voor iets meer dan 5% uit helium. Het resterende deel wordt ingenomen door methaan, waterdamp, ammoniak, ethaan, propaan, ethyn en fosfine, die sporadisch voorkomen. Uranus: De voor Uranus karakteristieke cyaan tot blauwe kleur wordt veroorzaakt door de atmosfeer die relatief veel methaan (2,3%) bevat. Neptunus: Op grotere hoogten bestaat de atmosfeer van Neptunus vrijwel volledig uit waterstof en helium. Lager wordt er ook methaan, ammoniak en water aangetroffen. Pluto (mocht je die nog als planeet willen beschouwen): In augustus 1988 vond er een sterbedekking van Pluto plaats; hij schoof vanaf de aarde gezien, voor een ster langs. Het licht van die ster bleek niet abrupt achter Pluto te verdwijnen en terug te keren, maar geleidelijk. Dit bewees dat Pluto een ijle atmosfeer heeft. De druk daarvan bedroeg in 1988 ongeveer 1,5 microbar (0,15 Pa)

Bronnen:
Diverse pagina's uit wikipedia

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100