Waar komt materie vandaan?

Kan dat uit het niets verschijnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In principe zijn materie en energie hetzelfde. Dan kan materie uit energie ontstaan. Je begint met heel veel energie, die dan wordt omgezet in een beetje materie. Hoeveel, wordt gegeven door de beroemde formule van Einstein:         E = mc² Dat betekent: om een hoeveelheid materie m te maken, heb je een hoeveelheid energie E nodig die gelijk is aan de gewenste hoeveelheid m, maal het kwadraat van de lichtsnelheid. Die lichtsnelheid is ongeveer 300000000 meter per seconde. Er is echter een andere formule. Dat is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Die geldt ook voor tijd en energie. Normaal gesproken is de hoeveelheid energie constant (waarbij we materie voor het gemak ook als energie beschouwen, volgens bovenstaande formule). Er kan geen energie uit het niets ontstaan, en er kan geen energie in het niets verdwijnen. De onzekerheidsrelatie van Heisenberg betekent dat de constantheid van de hoeveelheid energie kan worden "geschonden", zoals dat heet. Voor heel korte tijd mag van de constantheid van de hoeveelheid energie worden afgeweken. Hoe korter de tijd, hoe groter de afwijking mag zijn. Dus: voor een heel korte tijd mag er energie, en dus materie, uit het niets ontstaan. Voorwaarde is dat deze energie (of materie) na die korte tijd weer in het niets verdwijnt.

Materie ontstaat niet uit het niets. (tenzij oerknal/god). E=MC2 Oftewel, massa kan ontstaan uit energie, en massa kan weer verdwijnen in Energie.

Dat komt uit de Big Bang... En waar die vandaan kwam, uit het niets... Dus kwam materie uit het niets... Schepping zou dan toch waar kunnen zijn...

Het is een verharding van energie. En er zijn "tovenaars" die het kunnen materialiseren. Zoals sai baba, hoewel daar soms aan getwijfeld wordt door sceptici.

Het antwoord is paradoxaal genoeg: "JA" In vacuum ontstaan en verdwijnen spontaan deeltjes. Check deze vraag, en met name het gekozen beste antwoord:

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/energie-mas...

Het is allemaal een droom dus er is ook geen materie.

Dit was aan de orde bij ngc afgelopen woensdag avond.Een astronomisch theoreticus Higgens stelde dat een naar hem vernoemd krachten veld de atomen de quarqs en elektronen "massa " gaf. Ook wel het gods moment genoemd.Pas na12 miljard jaar na de big bang van ontstond na al het andere ons zonnestelsel en de aarde pas.

Materie is gestolde energie. Als je materie ontleedt, blijkt het uit deeltjes te bestaan die je moeilijk als materie kunt beschrijven, je zou ze energiepakketjes kunnen noemen. Alleen dat vervelende Higgsdeeltje schijnt volgens sommigen terug te komen uit de tijd om de apparatuur die het aan moet tonen op twee plaatsen tegelijk saboteert. Dat lijkt onzin maar als je uit gaat van superpositie en het onzekerheidsprincipe kan dat dus wel. Immers is vastgesteld dat onze waarneming het waargenomene sterk beinvloedt op kwantummechanisch niveau. Dat zou dan ook betekenen dat denken een scheppende kracht is Wij denken ook meestal maar in 4 dimensies, er zijn er echter veel meer. Houden we vast aan onze bekrompen denkwijze, dan zullen we dat raadsel nooit oplossen. Met de stelling "God sprak "er zij licht" en scheidde het licht van de duisternis" ontstond er verschil in energieniveau's en vormden zich materieverdichtigen, de latere hemellichamen. Blijkt evenzogoed 95% van de aanwezige materie niet waargenomen te kunnen worden, was recentelijk 97-98% We zien dus maar een fractie van wat er is en dal lijkt al zoveel........ Verreweg het meeste moet dus nog ontdekt worden. Dat maakt je wel nederig.

Materie of stof is de bouwsteen waaruit de (waarneembare) wereld is opgebouwd. Volgens de natuurkunde bestaat materie uit fermionen. Dit zijn deeltjes die gekenmerkt worden door een halftallige spin, zoals elektronen, muonen, protonen en neutronen. Kracht overbrengende deeltjes zoals het Foton en het Gluon zijn dus geen materie, hoewel ze wel energie bezitten en soms ook massa. In de relativiteitstheorie worden massa en energie aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet (annihilatie) en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden. De filosofische stroming die de werkelijkheid beschouwt als voornamelijk of uitsluitend bestaande uit materie wordt materialisme genoemd. Materie kan diverse aggregatietoestanden aannemen, afhankelijk van temperatuur en druk:

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Materie

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100