waarom laten we zoetwater in zee stromen,en vangen we het niet op voor droge tijden of gebieden ?

Weet jij het antwoord?

/2500

We hebben niet genoeg plaats om al het zoet water op te vangen, maar het IJsselmeer is een enorm groot zoetwaterreservoir. Er zijn alleen extra investeringen nodig om dat water daar te krijgen waar het nodig is. En sommige zeearmen zoals in Zeeland/Zuid-Holland hebben we soms liever brak om ecologische redenen; waar je op een gebied wint moet je op een ander terrein inleveren. Het blijft dus altijd schipperen en afwegen wat het zwaarste weegt.

Eveneens vallen dan uiteindelijk de natuurlijke "waterpomp" stil, de koude en warme stromen..

Bronnen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...

In Nederland zorgen de Waterschappen en Hoogheemraden (in samenwerking met overheden, Rijkswaterstaat en andere partijen) ervoor dat in tijden van overvloed er zoveel zoet water wordt opgeslagen als we praktisch kunnen bergen. Inderdaad: het IJsselmeer is een groot zoetwaterreservoir dat in tijden van extreme droogte aangesproken kan worden. De laatste jaren wordt er veel geïnvesteerd in gebieden die bij overvloed het teveel aan water kunnen bergen. Dit water kan dan later, gereguleerd, alsnog afgevoerd worden. Zo kan er tegelijkertijd een veiliger situatie gerealiseerd worden (je laat een rivier overstromen op een plek waar het geen kwaad kan, in plaats van dat hele woonwijken overlast hebben. Deze maatregelen zijn vooral ook nodig omdat watertoevoer naar Nederland soms met enorme pieken plaatsvindt. Normaal was dat wanneer Alpensneeuw in het voorjaar ging smelten, maar tegenwoordig steeds vaker ook wanneer er stroomopwaarts enorme wolkbreuken plaatsvinden. Al dat water komt dan via ons land naar zee stromen. De meeste situaties hebben we al onder controle dankzij alle dijken die we hebben aangelegd, maar de extremen willen nog wel eens voor problemen zorgen

Bronnen:
http://www.nederlandleeftmetwater.nl/
http://www.ruimtevoorderivier.nl/
http://www.waterschappen.nl/