Wat is het verschil tussen dijken en terpen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering, die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen." "Terp is een Fries woord waarmee in Nederland kunstmatige heuvels worden aangeduid, die werden opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben." http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_%28waterkering%29 http://nl.wikipedia.org/wiki/Terp Een dijk loopt meestal langs een bestaand water (rivier, zee, meer) - om te voorkomen dat je moet vluchten voor het water. Een terp is een verhoging in het landschap voor _als_ het water komt en je moet vluchten. Een dijk heeft minder zin als er niet altijd water staat, dan kun je beter een verhoging maken en daarop gaan wonen.

Dijken zijn langerekt langs het water; terpen zijn heuvels.

Een terp is bedoeld om op te wonen, een dijk is bedoeld om het water tegen te houden. In het verleden werden terpen gebouwd in het rivierengebied waar het vaak overstroomde, zodat de huizen veilig stonden. Later werden tussen de terpen ook dijkjes aangelegd om het hele land droog te houden.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terp

dijken zijn er om water tegen te houden voor een stuk land dat er achter ligt. Terpen zijn heuvels waar mensen op wonen zodat het water er niet bij kan komen.

Een dijk houdt het zeewater tegen, een terp beschermde je tegen overstromend water. Terpen werden vooral vroeger, in het noorden gemaakt, en werden gebruikt tegen het water. Vaak werden kerken op terpen gebouwd, om ze tegen het water te beschermen. Dijken zijn er tegenwoordig ook nog (terpen ook nog, maar worden niet meer gebouwd, dijken worden nog wel onderhouden vandaag de dag) Dijken beschermen het land tegen zeewater, anders zou Nederland misschien onder water kunnen komen te staan.