Hoe kwamen de mensen in arme landen?

Tegenwoordig zijn er al zoveel landen met armoede. En die landen zouden het niet lang vol houden zonder onze hulp. Hulp die wij vroeger nooit gaven. En daar gaat mijn vraag nou juist om.

Laat ik voor deze vraag Haïti als voorbeeld nemen. In Haïti is nog niet heel lang geleden een aardbeving geweest. Er werd daarom heel veel geld ingezameld om zo de mensen te helpen. Maar hoe zat dat dan vroeger? Deden we vroeger ook al aan geld inzamelen? Bestond het rode kruis of een ander goededoelenorganisatie toen ook al? Ik heb het hier over tijden voor de 20e eeuw. Toen die mensen daar gingen wonen, hadden ze toen geen last van aardbevingen, ernstige regen of vreselijke droogtes?

Oftewel: Hoe hebben de mensen vroeger het wel in arme landen kunnen overleven, maar nu nog amper?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Veel van de arme landen zijn ooit kolonien geweest van de grote westerse mogendheden : heel veel Afrikaanse landen vielen onder Engeland, Frankrijk, Belgïe, Duitsland; Pakistan en India vielen onder Engeland; Spanje en Portugal hadden delen van Zuid Amerika in handen, en wij hadden de Antillen, Suriname, en natuurlijk 'Nederlands Indië'. De regering in die landen kwam in handen van de Europese overheersers, die veelal de hele infrastructuur op poten zetten, en al dan niet met behulp van slaven enorme gebieden land ontgonnen en in cultuur brachten. Toen al die landen zelfstandig werden, is er zonder enige kennis op de meest primitieve wijze gebouwd, en met de enorme geboorteexplosie van de afgelopen 200 jaar zijn de enorme sloppenwijken ontstaan rondom de oude steden. Die worden vaak zo dicht mogelijk tegen de steden aan gebouwd, op steile heuvels, en door alles te ontbossen zijn aardverschuivingen en modderstromen voorgeprogrammeerd. De wegen zijn intussen vervallen, aan de treinverbindingen is sinds de onafhankelijkheid nauwelijks meer iets gedaan, het weinige geld wat er in die landen is is meestal in handen van een paar corrupte heersers of stammen, die zich geen biet aantrekken van de verpaupering van de inwoners, het kastesysteem in India werkt de scheiding tussen de have-and-havenots steeds verder in de hand. En nu zijn al deze landen gewend hun hand op te houden, omdat de ontwikkelingshulp jarenlang zich er niet op gericht heeft de mensen onafhankelijk van hulp te maken, maar meer en meer afhankelijk van die hulp. Als het dan hard waait of hard regent tijdens de seizoenen zoals ze al eeuwenlang elk jaar de seizoenen bepalen, gaat het meer en meer mis. Nu het klimaat duidelijk aan het veranderen is, en de regenval in sommige gebieden helemaal uitblijft, terwijl er in andere gebieden meer dan ooit tevoren valt, worden er door de rampen meer en meer mensen getroffen. Het is dus niet zo, dat mensen in die gebieden zijn gaan wonen. Ze waren er altijd al, maar er zijn er teveel met te weinig ervaren leiders, die de boel in handen houden. Ze hebben liever zelf een enorm paleis en een adembenemende levensstanddaard, dan dat ze dorpen bouwen die in het heersende klimaat kunnen blijven staan. Want de krottenwijken van de 3e weredlanden zijn gebouwd van golfplaat en leem, zonder fundamenten, zonder riolering, zonder elektriciteit. Die worden zo omgeduwd of omgeblazen of door water meegesleurd.

Hoe kwamen de mensen in arme landen? Net als nu: Ze hadden de pech om er geboren te worden! Toegevoegd na 1 minuut: Voordat er grote hulporganisaties waren, werd hulp veelal geboden vanuit de kerk. Voorwaarde was vaak wel, dat mensen zich eerst lieten bekeren, voordat ze hulp kregen. Toch zijn er in het verleden ook altijd al mensen geweest die belangeloos geld inzamelden en zelf naar zo'n land gingen om hulp te bieden. Toegevoegd na 5 minuten: Vroeger stierven er heel veel meer mensen aan rampen dan tegenwoordig. Ga maar eens zoeken in het verleden! Afgezien van armoede en honger, hadden grote rampen nog veel desastreuzer gevolgen dan tegenwoordig. Dankzij de moderne hulporganisaties, techniek, sneller verkeer en de medische wetenschap, komt hulp in veel gevallen sneller op gang dan vroeger zodat meer levens gered kunnen worden.

Als wordt geboren bepaal je niet waar dat is. Dus als je even naar je vraag kijkt bedoel je dus dat het raar is dat nederlanders daar zijn gaan wonen. Nu wonen die daar misschien ook wel maar de meeste mensen zijn daar dus gewoon geboren net als in alle andere landen in de wereld

De hele situatie nu is natuurlijk anders voor de 20e eeuw. Toen was iedereen arm inclusief de Westerse wereld, op een kleine elite na. Daarnaast was leefde men anders, de levensverwachting was lager de kwaliteit van leven was anders enzovoort. Desondanks waren vroeger al zendelingen van de kerk die naar koloniale gebieden gingen om de bevolking te bekeren, soms door middel van geweld maar soms ook door het gunstiger te maken als ze bij de kerk zouden aansluiten.

vroeger hadden die mensen die er toen woonden zeker ook last van, de sterfte zal ook best heel hoog zijn geweest, maar vroeger waren er wel veel meer landen arm, en kon er niet gesteund worden, ook was er vroeger geen televisie, en journalisten die alles goed in beeld konden brengen.. dus men wist wel dat er armoede was, maar konden ook vaak niets doen, pas later toen er meer en meer bekend werd over dit soort landen, werden inzamelingsacties gehouden ,om deze landen te helpen.. en nee, de mensen hebben er zelf niet voor gekozen om er te gaan wonen, ze zijn er geboren zoals hun ouders en voorouders...

Vroeger waren mensen in de Derde Wereld ook arm, maar vaak konden ze toch wel hun kostje bij elkaar scharrelen. Tegenwoordig worden veel van die landen uitgebuit door het rijke westen en hun eigen bestuurders die hun grondstoffen voor veel smeergeld verkwanselen aan het westerse bedrijfsleven. Bij rampen was er natuurlijk geen hulp van westerse burgers want die dachten dat het leven van een inboorling niets waard was als ze al van zijn misère op de hoogte waren.

Voor de industrialisering die in de 2de helft van de 19de eeuw goed op gang kwam en de daarmee gepaard gaande verstedelijking leefden veel mensen van de landbouw en het handwerk. Er waren veel arme mensen maar men wist veelal niet beter. Radio, tv en internet om hen in te lichten bestonden toen nog niet dus nam men het leven zoals het kwam. Natuurlijk hadden zij ook natuurrampen te verduren, maar als je op zo'n rampplek geboren bent wil je er vaak na de ramp ook weer terug keren. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo.

Als je dat wilt weten moet je eerst een antwoord op de vraag "hoe zij mensen ontstaan" weten, ze zijn er namelijk al vanaf het begin en hebben zich gewoon minder snel ontwikkeld. Afrika is volgensmij het armste werelddeel daar hebben landen als Nederland, spanje, Engeland en Frankrijk veel slaven vandaan gehaald en verkocht, daar hebben ze veel geld mee verdiend.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100