Mag leerkracht je fouilleren?

Donderdag 01/02/2018 had ik het vak fysica. We werkten aan een taak waarbij we een laptop nodig hadden. Toen het bijna tijd was moesten we alle laptops terugleggen in de kar, dat deed mijn medeleerling met wie ik werkte voor mij. Ik ging naar de deur omdat mijn vrienden daar stonden. Net wanneer ik de leerkracht naast de kar passeerde blokkeerde ze de weg. Ze zei tegen iedereen: "Waar blijft de laatste laptop". Ik draaide me om en voelde 1 seconde later iets aan mijn borst en buik. Ik draaide me op en ik zag haar met haar linkerhand mij van voor fouilleren en met haar rechterhand aan mijn boektenas voelen. Dit is toch ongepast??! (dit is het korte stukje van het verhaal) Ik wil graag weten of dit mag of niet zodat ik ermee naar de directeur zal gaan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Was het wel echt de bedoeling om te fouilleren? Was het niet snel even tegenhouden? Ik kan me wel voorstellen dat de leerkracht jou wil tegenhouden, onder het motto van: niemand de deur uit, vóór dat alle laptops ingeleverd zijn. En ja, dan mag dat.

Nee dat mag niet. Niet zoals dat hier gebeurd is. De leerkracht had gewoon kunnen vragen of je wilde stoppen en je tas open wilde maken. Er was geen enkele reden om jou te betasten/aan te raken/fysiek te stoppen. Openen tas: Enkel als veiligheidsmaatregel, door het reglement bekendgemaakt en met overdenking. "" Tas, kluisje Een tas van een leerling kan tegen diens wil door bijvoorbeeld een leraar alleen onderzocht worden bij wijze van veiligheidsmaatregel. Voorwaarden hiervoor zijn dan ook nog dat daarvoor een basis is gelegd in het schoolreglement en in het leerlingenstatuut en dat dit ook aan ouders en leerlingen bekend is gemaakt. Daarbij dient dan tevens aangegeven te zijn in welke gevallen en onder welke voorwaarden tot deze maatregel kan worden overgegaan. In een concreet geval dient dan telkens door betrokkenen een afweging gemaakt te worden tussen verschillende belangen. Enerzijds is er de bescherming van de privacy van de leerlingen en anderzijds gelden de belangen van de school (en daarmee van de overige leerlingen, van de personeelsleden en van bijvoorbeeld de ‘buurt’). Bij het maken van die afwegingen zullen concrete aanleidingen een belangrijke rol spelen. Het ‘ongewild’ openen van tassen of kluisjes is eerder te rechtvaardigen als er recent sprake van een incident met vuurwerk is geweest. Ook het hebben van een zwaarwegend belang voor de maatregel speelt in de afwegingen een belangrijke rol. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het in gevaar zijn van de veiligheid van de school en de daarbij betrokkenen als gevolg van brandgevaarlijk materiaal dat in een locker wordt vermoed aanwezig te zijn. "" Fouilleren is nog weer een stap verder: "" Fouillering Een ingrijpender maatregel dan het opnemen van een tas of een kluisje is het fouilleren. Als de mogelijkheid daartoe in de genoemde documenten is neergelegd, mag, mits daarvoor afdoende redenen zijn, een leerling ook gefouilleerd worden. Daarbij dient dan wel aangegeven te zijn wie deze bevoegdheid heeft en voor welke gevallen en onder welke voorwaarden die geldt. Het verdient overigens meer dan aanbeveling dat de uitvoering van een dergelijke ingrijpende maatregel in aanwezigheid van een collega plaatsvindt. Dit om bij eventuele klachten over geweld en/of (seksuele) intimidatie als school sterker te staan. ""

Bronnen:
http://www.drs-online.nl/artikel.php?ID=1232

Nee. Fouilleren mag allen gedaan worden door een opsporingsambtenaar. Of door aangewezen beveiligers en portiers (denk aan luchthavens en evenementen) een beveiliger op een school mag dat bijvoorbeeld weer niet, en een leraar al helemaal niet. Het openen van een tas, kan gevraagd worden (en jij mag dat weigeren) ook in winkels trouwens, ook wanneer er een bordje hangt dat je dit gevraagd kan worden. Wanneer de leraar jou echt verdenkt van diefstal mag hij/zij jou aanhouden en dan de politie bellen. Die kan dan fouilleren. Leuk om even op in te gaan. Hierboven staat een reactie over "opsluiten achter gesloten deur" Dat mag de leraar wel doen. Echter alleen wanneer hij jou heeft aangehouden en jij probeert steeds weg te lopen. Dit is een vorm van gepast geweld ter voorkoming van vluchten. En hij moet direct de politie bellen en jou overdragen aan een opsporingsambtenaar. Doet hij dit niet, is het wederrechtelijke vrijheidsberoving. Toegevoegd na 5 minuten: Er zijn af en toe trouwens uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij een ernstig vermoeden van wapens. Dan kan er eventueel gefouilleerd worden op scholen. Maar dan is er vooraf WEL toestemming voor verleend door de politie! Of preventief fouilleren zoals bij een evenement. Maar daar heb je dan een keus. Mee werken en toegang. Of "nee" en dan heb je geen toegang.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100