Wat is precies een kwaliteitsdelict?

Bij kwaliteitsdelicten wordt een bepaalde kwaliteit, een hoedanigheid, van de dader vereist. Klopt dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het kwaliteitsdelict richt zich tot bepaalde normadressaat. Dat kan een categorie personen zijn voor wie een gegeven norm geldt. Kwaliteitsdelict voorbeeld: het nalaten van verplichte zorg. De omgevingswet kent art. 5.37 (normadressaat omgevingsvergunning) De normadressaat van milieuregels voor inrichtingen Er kan ook sprake zijn van een impliciet kwaliteitsdelict; voor plegen is hoedanigheid nodig zonder dat vereiste in delictsomschrijving is te lezen. Toegevoegd na 3 minuten: Artikel 5 van de wegenverkeerswet (WVW) Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Normadressaat: tot een ieder; het hoeft dus niet om verkeersdeelnemers te gaan. Toegevoegd na 15 minuten: Artikel 340 Wetboek van Strafrecht vermeldt o.a. de straf voor het plegen van een kwaliteitsdelict: Vooraf aan de intreding van het faillissement buitensporige uitgaven doen, waardoor schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Toegevoegd na 29 minuten: Voorbeeld van een kwaliteitsdelict is een fiscaal delict. Om strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen worden gehouden, moet de fiscale overtreder van dat delict een bepaalde kwaliteit bezitten. Alléén de belastingplichtige of degene die verplicht is inlichtingen te verstrekken kan over deze vereiste hoedanigheid beschikken. Accountants (als normadressaat) kunnen deelnemen aan dit kwaliteitsdelict en in die hoedanigheid strafrechtelijk worden vervolgd.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100