Waarom verdienen 17 jarige minder ten opzichte van 22 en boven en met de zelfde werkervaring?

Toegevoegd na 1 minuut:
Ervaring bedoel ik ermee dat 17 jarigen en 22+ de zelfde werkervaring hebben

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat vanaf 23 jaar en ouder het volledige minimumloon 100% is. Daarvoor is het een percentage van het minimumloon vam onder de 100%, bijv 80%.. Ieder jaar stijgt dit met een aantal procent. Tot de leeftijd van 23 jaar wanneer de volledige 100% van het minimumloon bereikt is. De reden ook o.a. dat jongeren minder betaald krijgen, is, is omdat over t algemeen bij een jongere leeftijd je minder hoeft uit te geven. En dingen voordeliger zijn. Op het 17e jaar hoef je zelf bijvboorbeeld nog geen zorgverzekering te betalen.

Op 23 februari 1969 trad de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in werking. Het minimumloon werd voor een werknemer van 24jaar en ouder vastgesteld op fl 140,- per week. In 1970 werd de leeftijdsgrens verlaagd naar 23jaar. De instelling van het minimumloon had tot gevolg dat werkgevers gingen zoeken naar goedkopere alternatieven. Er werden ongeschoolde, laag geschoolde en jeugdige arbeidskrachten die nog geen 23 jaar waren maar wel mochten werken op grond van de Arbeidstijdenwet, aangenomen voor een habbekrats als weekloon. Naar aanleiding van déze ontwikkeling werd in 1974 het wettelijk minimum jeugdloon ingevoerd. Doel van het invoeren van een wettelijk minimumjeugdloon was het tegengaan van het en masse ontduiken van de wet op het minimumloon en het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdigen werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Bij het vaststellen van het jeugdloon is uitgegaan van een afleidingspercentage van 7,5%. Dat hield in dat het minimumloon verminderd werd met 7,5% voor elk leeftijdsjaar dat een jeugdige jonger was dan 23 jaar. De vaststelling van het afleidingspercentage was gebaseerd op de bestaande beloningssituatie van jeugdigen in het bedrijfsleven. De toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de econoom Willem Albeda, heeft in 1980 de Stichting Arbeid geadviseerd het afleidingspercentage naar 10% te verhogen, in 1983 werd dit percentage zelfs 15%. Hij schrijft in zijn brief van 8 december 1980 aan de Tweede Kamer dat uit een oogpunt van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid een relatief hoog jeugdloon de tewerkstelling van jeugdigen zeker niet bevordert en herziening van het wettelijk minimumjeugdloon beter past binnen het werkgelegenheids- en inkomensbeleid van de overheid. Om zijn advies extra kracht bij te zetten gebruik hij het argument dat het een groep werknemers betreft die in het algemeen nog niet de lasten van een 23jarige werknemer heeft. Per 1 juli 2017 is een begin gemaakt met de wijziging van de leeftijden naar aanleiding van de veranderde maatschappelijke opvattingen. Dat jongeren minder vaste lasten hebben dan een 23jarige is in de meeste gevallen waar, maar het blijft een bijkomend argument om de verschillen in het minimumjeugd-en minimumloon acceptabel te maken. De verschillen zijn in eerste instantie gebaseerd op het inkomensbeleid van de overheid, afhankelijk van de marktwerking.

Bronnen:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=sgd:mpeg...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002638/2017-07-01
https://cropcertificering.nl/actueel/nieuw...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100