Wat is nou werkelijk het verschil tussen een Beslissing en een Besluit?

Soms zeggen mensen:''Dat hebben wij beslist''.. andere zeggen ''Dat hebben wij besloten.'' of: ''Wat is je beslissing/of wat is je Besluit''? Wat is grammaticaal juist?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb besloten je lief antwoord te geven: Beslissen= Een besluit nemen OF een bepaalde uitkomst laten hebben. Besluiten= een einde aan iets maken, een gevolgtrekking maken OF Iets na overweging of beraadslaging vaststellen. Conclusie: Het maakt in principe niet uit, zolang je over keuzes praat kun je ze allebei gebruiken, het is meer dat deze twee woorden allebei andere "BIJ-betekenissen" hebben "Deze aanval besliste de strijd"-(uitkomst laten hebben) of "Ik heb de discussie besloten"-(einde aan gemaakt)

Mij is ooit verteld dat een besluit door een groep wordt genomen en een beslissing door één persoon. www.vandale.nl geeft niet echt duidelijkheid. Één verklaring van "beslissing" op www.vandale.nl is "besluit". "Besluit" wordt onder meer verklaard met "beslissing van een vergadering". Het is dus lastig duidelijk een of het verschil aan te geven...

Bronnen:
www.vandale.nl

Besluit is meer tot een slotsom, een conclusie komen. Beslissing is een individuele keuze.

Bij het gebruik van beslissen ligt de nadruk op het doorhakken van een knoop, zodat aan bestaande onzekerheid een einde gemaakt wordt; bij besluiten ligt het accent op na rijp beraad komen tot een keuze tussen alternatieven.

eerst maak je een beslissing dus je gaat dat doen. en dan komt het besluit van nu ga ik het doen, dus met een besluit weet je het zeker.

Taalkundig zijn al wat antwoorden gegeven: het maakt niet zo veel uit. Maar in de wetgeving zou ik goed naar de wettekst kijken: wordt daarin gesproken over beslissen of besluiten. Handhaaf dan de in die wet gehanteerde terminologie. Al zal een fout op dat punt geen halszaak zou moeten zijn. Ik wijs er in dit verband op dat prof. Van Poelje het in de '70-er jaren van de vorige eeuw had over 14 wetsfamilies, waarmee hij doelde op verschillen per departement (= Ministerie) om wetgeving op verschillende manieren te doen. En dan had het Ministerie van Verkeer en Waterstaat weer enkele sub-families: o.a. de directoraten-generaal (DG's) Verkeer, Rijkswaterstaat, Rijksluchtvaartdienst, Dir.Gen Scheepvaart en Maritieme zaken (DGSM) en ga zo nog maar een stukje door. V.w.b. de RLD heb ik wel de rechtvaardiging aangevoerd dat "wij" (RLD) bij onze Nederlandse wetgeving ons moesten aansluiten bij internationale organisaties als de Int. Civil Aviation Organisation (ÏCAO) te Montreal. DGSM viel ons daarin bij door te stellen dat zij dat op een dergelijke manier aan andere internationale organisaties hadden. En dat alles terwijl er in die periode verwoede pogingen werden geaan om richtlijnen voor Nederlandse wetgeving in te voeren. En denk er daarbij aan dat de Europese invloed toen nog niet zo ver was ingevoerd als nu. En in Brussel zijn er een aantal Dir-Gen's, die wellicht allemaal hun eigen wetsfamilies hanterne. Ingewikkeld!