Kun je centrale examen 2014 herkansen?

Als je hebt gevaald voor je nederlands, economie, wiskunde en/of engels examen 2014 hoevaak kun je het herkansen.

Mn leeraar heeft het uitgeleg aan mij, maar ik begrijp er nog steeds niks van.
kan iemand mij daarbij helpen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het komt erop neer, dat je één vak mag herkansen in het tweede of derde tijdvak van dit examenjaar en dat mag één keer. Die beslissing neem je op het moment dat de eindexamencijfers al bekend zijn gemaakt. De herkansing vindt in het tweede of derde tijdvak plaats. Het tweede tijdvak ligt in de tweede helft van juni. Het derde tijdvak (in bijzondere situaties) in de tweede helft van augustus. Je mag ook één herexamen doen als je wel voor alle vakken geslaagd bent. Dat kun je bijv. doen als je een beter punt voor een bepaald vak wilt halen. Het hoogste punt geldt. Een herexamen heeft niet altijd nut. Als je bijv. een 4 voor Engels zou hebben, een 5 voor wiskunde en een 5 voor Nederlands is dit niet meer goed te krijgen want zelfs als je met een herkansing een 6 zou halen bij het herexamen voor Nederlands houd je nog twee onvoldoendes over waar het er maar één mag zijn in deze groep vakken. Als je ook met dat ene herexamen nog niet geslaagd bent, moet je het volledige examen over doen (schoolexamen en centraal examen) en dat kan pas volgend schooljaar weer. De cijfers voor de vakken waarvoor je wel geslaagd was, doen er dan niet meer toe. "Artikel 51. Herkansing centraal examen 1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 49, vierde lid, of artikel 50, vijfde lid, de eindcijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen of aan het cspe, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo, dit recht eveneens bestaat voor het cspe af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede tijdvak. De herkansing van het cspe bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. 2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 4. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief vastgesteld (...) 5. (...) 6. (...)"

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/Hoof...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100