Hoe kan een arts zich tot pediater specialiseren?

Na je opleiding geneeskunde kun je je specialiseren, hoe gaat dit precies in zijn werk?

Toegevoegd na 36 minuten:
Specifiekere vragen in verband met hoe een specialisatie verloopt:

Vindt de specialisatie plaats vanuit de universiteit, geplaatst in een ziekenhuis of werk je in een ziekenhuis en krijg je van daar uit de specialisatie tot pediater?

Loop je tijdens de specialisatie mee op de afdeling pediatrie, zoals een soort stage, onder begeleiding van een pediater?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een pediater/kinderarts in opleiding werkt in een ziekenhuis, net zoals andere arts-assistenten die in opleiding zijn tot specialist. Je kunt dat inderdaad zien als een soort stage: een arts-assistent in opleiding werkt onder supervisie van zijn of haar baas, de specialist. Dat is wel iets anders dan 'meelopen'. Het gaat immers om afgestudeerde artsen, dus vaak zullen ze zelfstandig spreekuren draaien, worden juist de arts-assistenten opgeroepen als er een kinderarts nodig is op de eerste hulp (in Nederland is dat tenminste zo) en op de kinderafdeling van het ziekenhuis is het ook vaak de arts in opleiding die daar zaalarts is (vaak zijn dat trouwens ook arts-assistenten die (nog) niet in opleiding zijn tot specialist). Dit betekent dat ze zelfstandig een patiënt zien en ook zelfstandig bepaalde handelingen verrichten. Wel is zo'n arts-assistent natuurlijk nog in opleiding: de opleider superviseert. In het begin zal de arts na elke patiënt die hij of zij ziet, de specialist consulteren en bespreken wat de beste behandeling is. Bij meer complexe gevallen komt de specialist daarna ook zelf kijken. Naarmate iemand vordert in de opleiding, werkt hij/zij zelfstandiger: veel patiënten worden alleen achteraf even overlegd om te checken of de juiste behandeling is ingezet, en uiteindelijk zal pas bij twijfel de specialist worden geraadpleegd. Daarnaast leren jongere arts-assistenten ook van de oudere assistenten. Hierbij heb ik het niet over de leeftijd, maar over de ervaringsjaren en hoe ver iemand is in de opleiding. Een jongere assistent zal lang niet altijd de specialist erbij halen of overleggen met de specialist, maar vaak ook met een meer ervaren arts-assistent. Die oudere assistenten beoordelen dan weer of het nodig is om de baas erbij te halen, of niet. Soms werkt iemand tijdens de hele opleiding in hetzelfde ziekenhuis, maar dat is niet altijd zo. In elk geval is het de bedoeling dat iemand werkt op verschillende plekken in het ziekenhuis: polikliniek, kliniek, spoedeisende hulp, etcetera.

Dit staat zeer uitvoerig beschreven op http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/RGS-1/Opleiding-kindergeneeskunde.htm Ik kopieer en plak wat van die pagina. De opleiding duurt 5 jaar. De opleiding is opgebouwd uit thema’s. De indeling van het specialisme in thema's vormt één van de uitgangspunten voor het opleidingsplan. De thema-indeling zorgt voor een structuur/ordening in de veelheid van beroepsactiviteiten of beroepssituaties die door de opleiding moet worden gedekt. De indeling in thema's sluit aan bij wat door de beroepsgroep als logisch wordt ervaren voor het specialisme. Het landelijk opleidingsplan is opgesteld door de wetenschappelijke vereniging en door het College vastgesteld. Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de opleiding tot de betreffende medisch specialist. (...) Het landelijk opleidingsplan en het lokaal/regionaal opleidingsplan vormen de basis voor het individuele opleidingsplan van de aios. Bij aanvang van de opleiding stelt de aios in overleg met de opleider een individueel opleidingsplan voor de opleiding op. Het vormt de inhoudelijke planning van de onderdelen van de opleiding en omschrijft hoe de aios de benodigde competenties zal gaan behalen. Het opleidingsschema vormt voor de individuele aios de tijdsplanning van de onderdelen van de opleiding (structuur) en omvat tevens de (locaties van de) opleidingsinrichtingen waar de opleiding wordt gevolgd. De opleiding wordt gevolgd in een door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkende opleidingsinrichting. De opleidingsinrichting moet erkend zijn voor de opleidingsonderdelen die de aios daar volgt. Daarnaast zijn er nog bijzondere eisen gesteld aan de termijn en het 'soort' opleidingsinrichting waar onderdelen van de opleiding gevolgd kunnen worden.

Bronnen:
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Regi...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100