Mag ik als docent een mobiele telefoon innemen?

Mag ik van een leerling een mobiele telefoon voor langere tijd innemen ( bv 3 dagen). Zoniet, zou ik dan een link kunnen krijgen met een officieele regel?? Alvast bedankt

Weet jij het antwoord?

/2500

mijn eigen mobiel is wel eens afgepakt voor een week, misschien dat elke school daar andere regels in heeft. maar voor zover ik weet mag het gewoon. Bij de beantwoording van deze vraag geldt allereerst hetzelfde advies als bij “Bevoegdheden van de schoolleiding in verband met veiligheid en kwaliteit” is gegeven. Als de school het vanuit het oogpunt van kwaliteit wenselijk vindt de mobiele telefoon van een leerling in beslag te kunnen nemen, leg deze maatregel dan vast in de schoolgids of leerlingenstatuut. Hiermee is de maatregel kenbaar voor iedereen. Een dilemma kan zijn hoeveel dagen men een mobiele telefoon mag innemen. Een mobiele telefoon vijf dagen innemen is al snel een te zware maatregel. Een leerling kan immers veel last hebben van het feit dat hij zijn mobiele telefoon kwijt is. De maatregel moet wel evenredig zijn met de ernst van de overtreding. Men kan hierbij denken aan hoe vaak de leerling al in strijd met de schoolregels zijn mobiele telefoon heeft gebruikt.

Bronnen:
http://www.vo-raad.nl/ledenservice/vo-juri...

Meestal heeft de school hier regels over, mijn school mag je hem voor een langere periode innemen (1 dag, 7 dagen). Dan wordt hij in een kluis gelegd en kan je hem na de periode ophalen bij de docent of de administratie. Bij mij is elke docent verschillend. Ik heb ook een keer gehoord dat een (kinder)rechter ooit bepaald heeft dat je een mobiel als docent maar maximaal 1 dag mag innemen. Of dit waar is weet ik niet.

mmh, ik denk dat je daar wel zelf wat zegenschap in hebt, maargoed, als een leerling even kijkt hoelaat het is of druk zit te chatten is natuurlijk een groot verschil bij mij op school mag hij maximum tot vrijdag afgepakt worden, dus als je em op maandag kwijt bent baal je behoorlijk

Mischien een idee? Op de praktijkschool werden de mobieltjes In een mand bewaard tijdens de les, in de pauze wel terug en daarna tot einde les weer in mandje! Werkte bij mijn zoon goed, daarnaast is je kind niet zijn/haar mobieltje kwijt, als ouder erg prettig om te weten.

Ja, je mag als docent mobiele telefoons innemen als blijkt dat dat de les verstoort. Dat mag voordat de les begint. Maar na afloop van de les moeten de mobieltjes weer teruggegeven worden aan de leerling(en). Je mag mobieltjes dus niet voor 'n x aantal dagen innemen. 'n Mobiele telefoon is namelijk een persoonlijk communicatiemiddel die om wat voor reden dan ook (ouders, verzorgers, familie enz.) van persoonlijk belang is, ook al is het kind minderjarig. Met de telefoon worden allerlei persoonlijke boodschappen overgebracht die voor het kind en ouder direct belangrijk zijn. Bijv.: Kind sms't naar moeder: ik ga bij vriendinnetje x spelen, ben om half zes thuis. Hoewel schoolregels soms anders aangeven en mobieltjes bij wijze van straf voor langere tijd innemen, is dit niet toegestaan. De school maakt hiermee inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van zowel de leerling als de ouders en/of verzorgers. Het kind moet na schooltijd immers kunnen communiceren met ouders, verzorgers of familie als dit voor het kind van direct belang is. Door het voor langere tijd innemen van dit communicatiemiddel door de school wordt dit onmogelijk gemaakt en kan in sommige gevallen zelfs gevaarlijk uitpakken. Dus, scholen moeten aanvaarden dat mobiele telecommunicatie iets van deze tijd is en er proportioneel mee omgaan. Verstoring van lessen door leerlingen met mobieltjes tijdens lessen kan niet, dan is inname gerechtvaardigd. Maar niet langer als dat de les duurt. De volgende docent(e) kan ook weer het mobieltje innemen tijdens zijn/haar les, maar na schooltijd mobieltje terug!

Nee, volgens 5010, DE adviesgever in onderwijs mag het niet meer dan 1 dag: U vraagt of de school mobieltjes voor meer dan 1 schooldag mag vasthouden. De regels omtrent het gebruik van mobieltjes zullen worden vastgelegd een mogelijk schoolreglement of leerlingenstatuut. Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het schoolreglement heeft de medezeggenschapsraad (MR) een instemmingsbevoegdheid (artikel 10 c Wet medezeggenschap op scholen). Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut heeft de ouder/leerlinggeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid (artikel 13 e Wms). Bij de beoordeling van een voorstel tot wijziging van het schoolreglement of het leerlingenstatuut op het gebied sancties bij ongeoorloofd gebruik van mobieltjes, doet de MR er verstandig aan rekening te houden met uitspraak 08.035 d.d. 20 augustus 2008 van de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. Hieronder is een deel van de uitspraak gekopieerd. “De Commissie is van oordeel dat wanneer een mobiele telefoon door een leerling in strijd met de schoolregels wordt gebruikt, deze door medewerkers van de school mag worden ingenomen. De mobiele telefoon is echter een belangrijk communicatiemiddel dat voor ouders reden kan vormen hun kind zelfstandig van en naar school te laten gaan, deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten en hen de mogelijkheid geeft, zoals in de situatie met de zoon, om over privéomstandigheden contact met hun kind te houden. De samenleving is van dien aard dat door de Commissie aan de telefonische bereikbaarheid van de vo-leerling bij het verlaten van de school na zijn laatste uur een doorslaggevend belang wordt toegekend. Daarbij komt dat er na afloop van een schooldag voor school (behoudens bijzondere omstandigheden waartoe de onderhavige kwestie niet behoort) geen noodzaak bestaat om een ingenomen mobieltje bij wijze van sanctie nog langer vast te houden. Bij de teruggave kunne De Commissie is van oordeel dat een door school ingenomen mobiele telefoon aan het einde van een schooldag behoort te worden teruggegeven en het sanctiebeleid ten aanzien van het innemen en teruggeven van mobiele telefoons ook bij de ouders bekend gemaakt dient te zijn. De klacht over de ingenomen telefoon is derhalve gegrond”.

Bronnen:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmi...
persoonlijke briefwisseling met 5010

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100