Is het een goede zaak om kleuters steeds vroeger iets te leren?

Of is de kleuterschool daar niet voor bedoeld?

Toegevoegd na 11 seconden:
http://www.nu.nl/werk-en-prive/2134272/kleuterjuffen-vinden-werk-minder-leuk.html

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ben bekend met deze problematiek. Het probleem zit er niet in dat de kinderen niet mogen leren, maar de manier waarop het leren wordt opgelegd en getoetst. Toen de kinderen nog op de kleuterschool zaten, leerden de kinderen vooral door te spelen. Men ging er van uit dat voor het kind ging leren op de basisschool het kind al spelende een aantal vaardigheden moest leren die het nodig had op de lagere school. Toen de kleuterschool veranderde in groep 1 en 2 van de basisschool werd het 'leren' voor de kleuters minder vrijblijvend. Het leerprogramma werd vastgelegd en verloor een deel van het karakter 'spelend leren'. Het kleuteronderwijs ging al behoorlijk richting lezen en rekenen. Sinds een aantal jaren worden kleuters (en soms zelfs peuters!) regelmatig getoetst. Van elk kind wordt een dossier bijgehouden en worden de leerresultaten vastgelegd. De druk die op leidsters, maar ook op jonge kinderen komt te staan, wordt steeds groter. Het gaat minder om kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, maar om prestaties, die vastgelegd worden en met een rapportcijfer beoordeeld. Ouders leggen ook al nadruk op de prestaties van hun kleuter; ze gaan zelfs trainen om hun kinderen betere resultaten te laten halen op hun Cito-toetsen. De kinderen krijgen soms zelfs kalmeringsmiddelen als zij getoetst worden! Zo groot is de opgelegde druk soms. Het protest van de leidsters gaat niet om het feit dat ze kleuters niet willen laten leren, maar wel om de manier waarop dat nu moet. Heel veel van hun tijd gaat in papierwerk zitten. De leidsters vinden hun werk, jonge kinderen verder helpen in hun ontwikkeling, leuk. Dat is ook wat zij willen doen. Zij doen al heel lang aan voorbereidend reken- en taalonderwijs, maar het spelend leren moet nu steeds meer plaats maken voor het imago van de school. Scholen worden tegenwoordig beoordeeld op de prestaties van de kinderen. Als er dus vroeger met 'leren' begonnen wordt, hopen ze uiteindelijk dat de school beter scoort. Dit vroege leren is niet in het belang van het kind, maar in het belang van de goede naam van de school. Het jonge kind wordt vaak gedwongen om te leren, terwijl het nog bezig is met voorwaarden te ontwikkelen zodat het later beter kan leren. En de juf moet vooral formulieren invullen, terwijl ze eigenlijk de kinderen wil helpen om zich te ontwikkelen. Ook m.i. is dit geen positieve ontwikkeling.

Bronnen:
pedagogische werkervaring

Met talen kun je niet vroeg genoeg beginnen schijnt

Jonge kinderen leren makkelijker. Kinderen van ouders die tweetalig zijn bijvoorbeeld leren automatisch 2 talen te spreken. Dus mijns inziens is het goed dat kinderen op de kleuterschool ook al dingen leren. Dit moet alleen niet gebeuren door middel van 'lesstof stampen' maar spelenderwijs. Zelf vond ik mijn 'werkjes' altijd erg leuk. Lijntjes trekken, kleuren bij elkaar zoeken enz. Dit is ook leren. Daarnaast verbaasd het mij totaal niet dat kleuterjuffen die 20 jaar geleden een opleiding hebben gedaan de opleiding nu niet goed vinden. Mensen zijn van nature tegen verandering, waarom zou dit bij de kleuterjuffen anders zijn?

Ik denk dat volwassenen er meer problemen mee hebben dan de kinderen zelf. Als dit spelenderwijs gaat weten de kinderen niet beter. Ik zou echt willen dat er van zulke toetsen bij mijn kinderen afgenomen waren op die leeftijd. Dan hadden we sommige problemen veel eerder kunnen bijsturen.

Mij is altijd geleerd, bied je kind een leerstof aan als ze er zelf aan toe zijn. Ze geven dat wel aan en waarom zou je er niet op ingaan. Gaat het over lezen en schrijven hou dan in ieder geval de methode van de school aan, anders raakt het kind in verwarring. Een voorbeeld hiervan is: als je kind zijn naam wil leren schrijven hanteer dan de kleine letters daar beginnen ze op school ook mee.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om de kleuters wat aan hun verstand te brengen... En nu ga ik natuurlijk een hoop minpunten krijgen. Maar het effect van de 'Hitlerjugend' is vandaag de dag nog steeds als traumatisch merkbaar... Dus als ze de kleuters nu gewoon kleuters laten zijn. In plaats van het briljante idee van Nazi Duitsland in een nieuw jasje te steken...

Het hangt er vanaf of de hersens genoeg ontwikkeld zijn om de stof op te nemen. Maar natuurlijk kun je het best zo vroeg (als mogelijk is) beginnen. Hoe jonger hoe sneller je iets leert. Maar wat je nooit moet vergeten is dat de kinderen het ook zelf willen!! Dus het op een leuke manier aanbieden is van groot belang. Zo zie je tegenwoordig Muzzy. Nou heb ik dat niet zelf beoordeeld .. maar dat geeft al aan dat jonge kinderen nog flink wat talen kunnen leren op jonge leeftijd! Of het een goede zaak is? Zolang een kind plezier heeft in wat hij doet, is het een goede zaak.

Ik denk dat de klachten die de kleuterjuffen hebben in dit artikel niet alleen voor kleuterjuffen geldt, de aandacht pér leerling met toetsen op vele momenten tijdens de school periode, de eventuele extra aandacht ivm met adhd, moeilijker kunnen leren, kinderen met dyslectie enzenz, vraagt veel meer van onderwijzend personeel dan 20 jaar geleden. Er zijn zoveel taken bij gekomen, prima want voor de leerlingen is dit alleen maar goed, dat bv dyslectie vroeg ontdekt wordt, maar voor leerkrachten wel extra werk Daarom lijkt het mij om bv te verplichten dat kinderen een bepaald aantal letters te kennen geen verbetering. Aanbieden kan altijd en sommige kinderen zullen dit met plezier doen, maar het moet m.i.z. geen verplichting worden, die krijgen kinderen al genoeg als ze iets ouder zijn.

De kleuterschool is eigenlijk bedoeldt voor de basisstof voor de lagere school. De hersenen van kleuters ontwikkelen zich nog, opdat ze alles wat je leren beter onthouden. Naarmate kinderen ouder worden moeten ze steeds meer herhalen om alles te onthouden. Eingelijk zou het dus wel een goede manier zijn.

Als je dit wil doen om je kind slimmer te maken en hopen dat het in groep 8 beter scoort dan denk ik dat je daar meer fouten in kan maken dan dat het werkelijk effect heeft. Als het erin zit dan komt het er echt wel een keer uit.