Wat is het verschil tussen een LMS en een LCMS?

Het verschil tussen een LMS en een LCMS wordt binnen het vakgebied e-learning volgens mij steeds kleiner. Wat is nu echt het kenmerkende verschil tussen dit soort systemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"Een LCMS verschilt wezenlijk van een learning management systeem (LMS). Een onderwijsontwikkelaar kan in een LCMS leerinhoud (e-learning) ontwikkelen. Deze leerinhoud wordt als cursus geëxporteerd in een pakket bestanden volgens de SCORM of AICC methode, waarna het pakket kan worden ingelezen in een LMS met dezelfde methode. Het LMS presenteert vervolgens de cursus aan een cursist en administreert het leerproces. Een kleine kanttekening hierbij is dat veel LCMS systemen ook leerinhoud als online cursus kunnen aanbieden (zoals getekend in bovenstaande afbeelding), vaak met verminderde functionaliteit rondom de cursistenadministratie. Andersom bieden LMS systemen de mogelijkheid om op beperkte schaal leerinhoud te ontwikkelen. Het begrip LCMS en LMS vervaagt dan tot het algemenere begrip elektronische leeromgeving (ELO). Bij het maken van een keuze voor een LMS en/of LCMS kan beter gelet worden op gewenste functionaliteit."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Learning_cont...