hoe werkt het leerlingen vervoer in het speciaal onderwijs?

wie heeft hier recht op?
zijn hier kosten aan verbonden?
blijft dit bestaan ondanks de bezuinigingen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld? U kunt gebruikmaken van leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan. Het kan ook als uw kind ver moet reizen omdat de school op grote afstand van uw huis ligt. Recht op leerlingenvervoer De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Op grond van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer kan uw kind recht hebben op leerlingenvervoer. Uw gemeente informeert u of uw kind in aanmerking komt voor aangepast vervoer of een vergoeding in de vervoerskosten. Voor leerlingenvervoer komen in aanmerking leerlingen van: basisonderwijs (bo): wanneer leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens of wanneer leerlingen door hun handicap niet zelfstandig met openbaar vervoer kunnen reizen ; scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo); scholen voor speciaal onderwijs (so) en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso); regulier voortgezet onderwijs (vo): leerlingen met een handicap die deelnemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. ------- Kilometergrens voor gebruik leerlingenvervoer In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer stelt de gemeente een kilometergrens vast. De kilometergrens is de minimale afstand tussen uw woning en de school. Over het algemeen is de kilometergrens 6 kilometer. Per schoolsoort kan een andere grens gelden. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer kan uw kind waarschijnlijk geen gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeente informeert u over de kilometergrens. De kilometergrens van 6 kilometer geldt meestal niet voor leerlingen die naar het reguliere onderwijs gaan en vanwege een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer. Zij kunnen vaak ook binnen de kilometergrens aanspraak maken op leerlingenvervoer. Drempelbedrag Gemeenten mogen voor leerlingen in het bo en sbo een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer. Als uw kind een beperking heeft en daardoor niet met het openbaar vervoer kan reizen, mag de gemeente geen eigen bijdrage van u vragen. ---------- Bovenstaande gaat niet veranderen ondanks de geplande bezuinigingen. Je weet nooit wat er op dit moment in het Catshuis wordt besproken.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pa...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100