Waarom hebben leerlingen zo weinig respect voor docenten?

Ik hoor veel oudere docenten zeggen dat de jeugd erg veranderd is, dat er vroeger veel meer respect was voor docenten. Hoe is dit zo gekomen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Simpel. Als ik vroeger van school thuis kwam en zei tegen mijn vader dat de leraar mij geslagen had kreg ik er nog een tik bij want dan zou ik het wel verdient hebben Als dat tegenwoordig gebeurt staat de vader bij school en ramt de leraar in mekaar. Maakt wel een verschil. Trouwens ze mogen het ook niet meer

Dat komt omdat de jeugd van tegenwoordig geleerd heeft dat respect verdiend moet worden. Dus ook door een leraar. terwijl de oudere generatie er vanauit gaat dat sommige personen automatisch respect verdienen. Aan de ene kant heeft dit negatieve gevolgen maar dit betekent ook dat deze generatie niet zomaar alles aanneemt wat hem vertelt wordt, iets dat ook veel positieve kanten heeft.

Ik denk dat het ook zeker komt door wat je op tv hoort en op internet ziet/leest/hoort. De wereld is niet meer zo netjes als vroeger.

Door de IK - cultuur; Als IK het maar "lekker"heb, de ander kan IK niet schelen

Een docent belemmert een leerling in zijn vrijheid. Dat is het gevoel van een leerling. Overigens hebben leerlingen vaak wel respect voor sommige docenten, alleen niet allemaal. Dit is ook voortgevloeid uit het feit dat het vanaf de basisschool vooral heel leuk moet zijn voor de leerling. Als iets niet leuk is, een docent niet leuk uitlegt, vindt een leerling het stom en verliest hij zijn respect voor de docent. We zouden er in onze maatschappij mee geholpen zijn als niet alles altijd maar 'leuk' moet zijn.

Ja ja ja vroeger was natuurlijk alles beter, waren de kinderen liever en de docenten hadden gelijk. Nu willen docenten met hun voornaam worden aangesproken en gaan ze met iedere leerling discussies aan. En de grootste grappen komen inmiddels ook van hun kant. Tegelijk een maatje zijn en gezag uitoefenen kan gewoon niet bij middelbare scholieren. Misschien later als de leerlingen ook ouder zijn, er moet een zekere afstand blijken en die is gewoon te vaag geworden. Als ze dan na verloop van tijd een keer wel streng zijn is dat een lachertje voor schoieren, dat begrijpt u toch ook?!

Ik (als leerling) denk dat dat een beetje kort door de bocht is. Als een leraar goed les geeft, mij dingen leert en dus doet wat zijn baan is, heb ik daar zeker groot respect voor want die persoon spant zich voor mij in. Maar als een leraar neerkijkt op ons leerlingen, slecht uitlegd, geen orde houdt, favorieten heeft en al die dingen, dan komen we in opstand. Het volgt een beetje het principe dat een volk in opstand mag komen tegen een leider als het een slechte leider is.

Omdat veel kinderen tegenwoordig zo niet alles, dan toch wel heel veel mogen van hun ouders. Zoals laatst iemand het op tv treffend zei "Ik ben geen leuke vader, maar wel een goede". En een goede vader of moeder leert de kinderen dat ze zich aan regels moeten houden. Zo niet, hebben de kinderen geen respect voor hun ouders, dus ook niet voor anderen, b.v. hun leraren.

Ik blijf het erg typisch vinden dat docenten het altijd over alles was vroeger beter hebben... Tijdens mijn leerplicht werden ik en mijn schoolvriendje in de wandelgangen angstvallig "Bonny & Clyde" genoemd door de docenten... Maar hier tegenover staat wel dat het toen al een heel moderne school was, waar wij met respect de docenten bij de voornaam aanspraken. En diezelfde docent een maatje voor ons was met een engelen geduld om alles uit te leggen. Neemt niet weg dat wij wel respect hadden voor de docenten... En om even aan te geven hoe modern onze school was. De school was de eerste met een 400K Apple Macintosh die de leerlingen mochten gebruiken. En dat is pas een lachertje tegenover het heden...

Het is rond 1970- 1980 begonnen met het tutoyeren en het 'Hans' zeggen tegen een leraar. Door steeds meer te accepteren zijn we nu op dit bedenkelijke niveau aangeland. Gelukkig leert de geschiedenis ons dat na een periode van veel vrijheid mensen altijd weer behoefte krijgen aan wat meer orde en regels. Het komt dus wel weer goed: niet meer zo streng als vroeger maar zeker ook niet meer zo los als het nu is.

het is niet zo dat alleen leerlingen minder respect hebben voor docenten. In het algemeen is het respect tussen jongeren en ouderen ver te zoeken. Op scholen worden misstanden alleen vaker gemeld. Ook in de doorsnee samenleving komt dit vaker voor; 'we hebben niets te doen dus gaan we gezellig met acht man een buschauffeur aftuigen' Een hele ongezonde ontwikkeling, is mijn persoonlijke mening.

De jeugd mag dan veranderd zijn, de tijd waarin we leven ook. De mensen die hier 'klachten' over hebben zijn vaak al een generatie ouder en die zijn de opvoeding van hun tijd gewend en verwachten dit ook van de jeugd. Maar de jeugd wordt heel materialistisch opgevoed en sommige jeugd krijgt alleen maar voeding. Normen en waarden moeten van jongs af aan van huisuit al meegegeven worden. Alleen zijn er ook nog de vrienden van de jongeren, meelopen en meedoen, opstoken speelt ook een belangrijke rol.

Begin nou niet meer met dat gezeik over vroeger, want daar los je al helemaal niks mee op. Vroeger hadden we ook geen internet, dus zou deze vraag helemaal niet eens gesteld kunnen worden aan wildvreemden (en ik neem aan dat je dit niet aan iedereen op straat gaat vragen). In ieder geval denk ik dat als de leraar respect toont tegenover de leerlingen, dat hij of zij deze vanzelf wel terug zal krijgen!

Het probleem is dat we niet leven volgens het principe dat Jezus ons voorhoudt: "Heb je naaste lief als jezelf". Helaas vinden we onszelf vaak belangrijker dan de ander, hetgeen leidt tot disrespect. Mattheus 22:39

Op één punt lijken kinderen op computers: garbage in: garbage out. Opvoeding vereist veel inzet, verantwoordelijkheidsgevoel, liefde, toewijding enz. teveel om op te noemen en dus erg moeilijk om uit te voeren. Als de nadruk op andere dingen als carriere en statussymbolen komt te liggen dan kan je er niet te veel van verwachten. Meestal pakt het dus nog heel aardig uit; zeker als je bedenkt dat de Romeinen 2000 en de Grieken 2500 jaar geleden ook al vonden dat het met de jeugd niet best gesteld was.

Omdat ze weinig respect voor zich zelf hebben.

Vooropgesteld: de school en zijn leerlingen is een afspiegeling van de samenleving: Goede en slechte leerlingen, maar ook goede en minder goede leraren. Als je als leraar/lerares "echt" inleeft in een leerling, krijg je ongetwijfeld respect terug.( Uitzonderingen daargelaten).

Door het gebrek aan fundamenteel respect en de algemene universele vervaging van waarden en normen De trend is gezet in de periode dat de kerk en gezag in het algemeen hun greep op de "burger" verder verloor. Door de toenemende tolerantie, die op zichzelf niet slecht was maar nu gevaarlijk overhelt naar de kant van de vulgairste en de om het hardst roepende. Wie durft in een grootstad nog publiekelijk een opmerking maken over het wegwerpen van een blikje, zonder het risico in elkaar geslagen te worden? Vroeger gaven docenten" ex catehdra" les, nu is het al inspraak en evaluatie van de docent. Dit gebrek aan respect kadert in de permissieve maatschappij, die de grenzen aan het bereiken is van het toelaatbare : agressie, zinloos geweld, holliganisme enz

Als kinderen geen gezag meer hebben voor hun eigen ouders hebben ze dat ook niet voor diegene die over hun gesteld zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen Maar slecht voorbeeld doet ook volgen!!!

Dit komt door de ouders..... door de losse omgang die tegenwoordig als modern wordt bestempeld. Kinderen kennen de norm niet meer zoals deze vroeg (10 jaar geleden) bijvoorbeeld nog werd bijgebracht

Iedereen doet altijd heel lacherig over de normen en waarden van Balkenende, maar dat is wat de jeugd vaak niet meer meekrijgt van huis uit. Kinderen worden niet vanzelf groot, als ouder heb je de plicht ze te begeleiden en ze respect voor het leven bij te brengen. Dat begint al meteen na de geboorte en kun je er niet meer in krijgen als ze gaan puberen, dan is het te laat.

Ligt ook voor een groot deel aan de docent. Maar ook in de jaren tachtig en negentig was dat het geval. Wij hadden voor sommige leraren enorm veel respect. Andere leraren niet. Ooit heeft een leraar mij beschuldigd van "niet leren". Zo iemand respecteer je toch niet, zeker omdat het niet waar was. Wie is hij om dat vast te stellen. Maar toen ik hem antwoordde dat "hij geen les kon geven" mocht dat niet en moest ik nablijven (achteraf wellicht terecht vanwege mijn reactie maar toch het blijft een kwestie van actie reactie). Het gaat er niet om dat leerlingen de leraar niet respecteren. Leraar verdien het respect van de leerlingen. Ga met je tijd mee. De huidige generatie is mondiger dan vroeger. Dat vereist ook een andere aanpak !

Docenten? Horen die niet tot de generatie die het nu volkomen normaal vindt om in een drukke stad in een voetgangersgebied gewoon door te _fietsen_? Die in de trein gewoon hun schoenen tegen de bank tegenover ze zetten? Die doorroken waar dat verboden is? Die het heel normaal vinden om met drank op achter het stuur te stappen? Die de kinderen had moeten opvoeden? O, wacht... Mensen hebben onderling nog buitengewoon weinig respect voor elkaar, voor elkaars leefruimte, voor elkaars eigendommen, voor elkaars lijf en leden, voor elkaars leven zelfs. Daar doet de generatie van de docenten net zo hard aan mee. Die kinderen, leerlingen, waar ze over klagen, weten niet beter. Bovendien wordt soms ook mondigheid verward met gebrek aan respect. Als ik zie hoe jongeren eenvoudig en rechtstreeks communiceren, met elkaar en met hun omgeving, speels, vrolijk, nieuwsgierig en uitgelaten, dan denk ik niet dat er ook maar iets mis is met de huidige jongere. Ik geniet met emmers. Maar ik volg niet altijd wat ze bedoelen. En dat is helemaal niet erg. Dat is niet bedreigend, dat is niet omdat ik dom ben. Dat is alleen maar omdat de wereld niet heeft stilgestaan, en ik deels wel (ik ben 43 inmiddels). En dat geldt ook voor leraren. Als je een jongere niet meteen begrijpt, is een glimlach met een vraagteken een prima reactie. Niet meteen denken dat die jongere je voor lul wil zetten. En als dat wel is wat z/hij wil, ach, ik ben ook jong geweest en apenzat in de trein tussen forensen die op weg waren naar hun werk :-)

Het is tweeledig: Ten eerste moet de leraar door zijn didactische, onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten repect afdwingen. Ten tweede leren ouders hun kinderen vaak niet meer leren respect te hebben voor volwassenen die respect verdienen. Omdat de normen en waarden in vergelijking met vroeger veranderd zijn moeten leraren op een andere manier zien om te gaan met de vrijheden van pubers. En dat is nou net de kunst van het vak!

Makkelijk, ze dwongen het af. Als jij iets door de klas riep gaven ze je gewoon even een tik op je vingers en jij bedacht je wel een 2de keer. Nu zijn de leraren gewoon veel te "soft"

Omdat onze cultuur aan evolutie onderhevig is, waar waarden en normen voortdurend veranderen. Generaties die niet geleerd wordt om respect te tonen zullen dat ook niet kunnen, ook al hebben ze het wel. Het is dus een algemeen verschijnsel dat ook opgaat voor docenten.