Zijn Leonardoscholen eigenlijk niet tegenstrijdig aan het idee van "Weer Samen Naar School"?

De Leonardoscholen (voor hoogbegaafde kinderen) schieten overal als paddestoelen uit de grond. Het onderwijs worstelt nog steeds met het realiseren van alle facetten van het plan 'WSNS'. Kinderen moesten leren om samen op te groeien en speciaal onderwijs moest eigenlijk niet mogen.
Waarom is er dan wel bestaansrecht voor de Leonardoschool?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het Weer Samen Naar School, WSNS-beleid, is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen inclusief de leerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben. Naast kinderen met dyslexie of andere leerproblemen, kinderen met lichte vormen van ADHD of een lichte autisme spectrum stoornis (ASS) behoorden ook hoogbegaafde kinderen tot de doelgroep. In de praktijk bleek dat de uitdaging voor kinderen die hoogbegaafd waren er bij in schoot. Reguliere scholen konden deze kinderen niet bieden wat ze nodig hadden. Het ontstaan van de Leonardo scholen zijn, met als scholen voor speciaal onderwijs nodig naast bestaande scholen. Reguliere scholen kunnen door remedial teaching en verdiepingsonderwijs wel iets met kleine niveauverschillen, maar niet met te grote niveauverschillen. Speciaal onderwijs is dus noodzakelijk naast het reguliere basisonderwijs. Voor hoogbegaafde kinderen probeert met dit te realiseren op de Leonardoscholen en voor echte probleemkinderen zijn er speciale scholen voor basisonderwijs (SBO-scholen). Het weer Samen Naar School leek een mooi project. Kinderen zouden niet met busjes naar speciale scholen hoeven. Kinderen zouden zo veel en zo lang mogelijk als en met 'gewone' kinderen kunnen opgroeien . Er zou geen etiketje geplakt worden. Dit was fijn voor kind en ouders. Dit geldt kennelijk niet als het kind uitblinkt. Ouders staan in de rij om hun het IQ van hun kind te laten testen. In dit geval is men ineens een enorme voorstander van het etiket 'hoogbegaafd'. Met het feit dat ook hoogbegaafde kinderen voldoende uitdaging moeten hebben in het onderwijs, ben ik het volledig eens. Maar dat het haaks op het Weer Samen Naar School-beleid staat valt ook niet te ontkennen.

Bronnen:
http://educatie-en-school.infonu.nl/divers...
http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=32771

Hoogbegaafde kinderen zijn al verder dan "normaal lerende kinderen". Op een gewone school zullen ze zich stierlijk vervelen. Ook deze kinderen willen uitgedaagd worden. Daarom is het beter voor hen om zich onder dezelfde kinderen te begeven. Zo groeien ze toch ook samen op?

Het speciaal onderwijs bestaat ook nog steeds, en zal waarschijnlijk ook nooit verdwijnen, omdat gewoon nooit alle leerlingen in het 'regulier onderwijs' geplaatst kunnen worden. Op het speciaal onderwijs krijgen kinderen de mogelijkheid om door meer hulp bij te geraken, op de Leonardoschool is het zo dat de kinderen een uitdaging krijgen om zich niet te vervelen in het regulier onderwijs. Ik denk dat een school vrij is om dit concept op te starten, een school schrijft immers zijn eigen schoolplan, maar ben het met je eens dat dit in strijd is met het 'Weer Samen Naar School-initiatief'. Daarvan is het doel om iedereen weer samen naar school te laten gaan en dat wordt op deze manier niet bevorderd. Het is overigens pas nog in het nieuws geweest dat het streven van WSNS, (dat er meer kinderen in het regulier onderwijs zouden komen met bv. een rugzakje), niet gelukt is. Er zitten meer kinderen dan ooit in het speciaal onderwijs, en de criteria voor het 'rugzakje' worden aangescherpt, zodat er minder snel gebruik van kan worden gemaakt. Of het WSNS nu echt de oplossing is voor ieder kind? Ik denk van niet. Behalve als scholen zelf ook zodanig gaan aanpassen dat voor ieder kind op zijn of haar eigen niveau goed te werken is (zowel voor de zwakkere kinderen als voor de sterkste kinderen), en dat is nog lang niet altijd zo. En dan gaan ouders verder kijken, naar bv. een Leonardoschool, je wilt je kind immers wel blijven uitdagen.

Hoogbegaafde kinderen moeten op een andere manier uitgedaagd worden. Helaas zijn de meeste basisscholen hier niet toe in staat. Het beste zou zijn als ze naast de reguliere lessen veel en uitdagende extra opdrachten konden doen om ze te blijven stimuleren. Daar is echter geen geld en mankracht voor. Ik heb een neefje van net 8, dat ook hoogbegaafd is, en hij zit nu in groep 6, en is eigenlijk alweer door de lesstof heen. Maar in de klas is hij niet altijd houdbaar, hij wordt er vaak uitgestuurd en moet dan apart zitten. Dat is niet wenselijk voor hem, en ook niet voor de rest van de klas. Om die reden kijken zijn ouders dus nu naar een plaatsing op een Leonardoschool, waar hij meer tot zijn recht zal komen, en meer kinderen van hetzelfde niveau tegen zal komen, waardoor hij niet zo buiten de boot valt.

Sommige kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd zoveel geleerd hebben, spreken en schrijven vloeiend Grieks, Latijn en Coptisch bijvoorbeeld. Die moet je niet in de zandbak van reguliere onderwijs loslaten Toegevoegd na 1 minuut: Natuulijk zijn ze anti egalitair, maar dat is alleen maar een ongezond politiek streven en is de doodrukker voor Nederland.

Kinderen (en volwassenen) moeten inderdaad leren met elkaar om te gaan. Maar op school moeten ze nog veel meer leren. Hoogbegaafde kinderen hebben niets te zoeken op een school waar ze feitelijk alleen maar zich zitten te vervelen vanwege de theorie dat je met iedereen om moet kunnen gaan. Leonardo scholen zijn dus bedoeld om voor meer kinderen geschikt onderwijs onder handbereik te brengen.....en helaas net iets te laat voor mijn kinderen opgericht. Zij hebben derhalve de school wat sneller gedaan en daarnaast ben ik zelf bezig geweest met extra's aan de kinderen aan te bieden, maar dan zodanig dat dat buiten elke normale schoolstof viel. Voor hoogbegaafden zijn er 2 redelijk geschikte mogelijkheden voor scholing: 1 is een aparte schoolklas waar ze het onderwijs krijgen aangeboden waar ze aan toe zijn. Dat kan betekenen dat ze enkele dagen naar een universiteit gaan als 12 jarigen voor en speciaal programma. En bij de leonardo komen ze ook nog eens in een groep terecht om sociaal mee om te gaan. Daarnaast wel sporten met minder begaafsde leeftijdsgenoten ed. 2: Ze gaan versneld door de basisschool heen en komen dan in geen enkel groep echt terecht om vrienden te maken. Tevens kunnen ze dan ook versneld door het VWO en zitten sommigen na 8 jaar les (13-14 jaar oud) met een VWO diploma voor de poorten van de universiteit. Echt omgaan met anderen leren ze dan hooguit op buitenschoolse activiteiten als sport vereniging. de 3e mogelijkheid is de slechte kant van dit verhaal... ze worden vanwege hun "goed" zijn geremd, vallen buiten elke groep en gaan zich dan dom houden om niet meer uit de toon te vallen. Dit kan al erg snel gebeuren, in de groepen 1 en 2 als daar hun hoogbegaafdheid over het hoofd gezien wordt door de basisschool. En zo gaan er talenten blijvend verloren, want dan nog ingrijpen wordt heel lastig. Die kinderen hebben vertrouwen in de omgeving verloren. Bijgaande link verwijst naar onderzoeken over hoogbegaafdheid bij de RU Nijmegen.

Bronnen:
http://www.ru.nl/socialewetenschappen/ambu...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100