Waarom mag je na het behalen van je havo diploma niet stapelen als je 16 bent?

Zoon 16 heeft havo gehaald gemiddelde een 6, mag niet stapelen wel als hij 18 is.
Wat zegt de wet hierover?

Toegevoegd na 6 dagen:
Is hier iets over in de wet (wet op het voortgezet onderwijs) geregeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat zullen ze er bij gezegd hebben en dat zou hij dan moeten weten. Het komt een beetje vreemd op me over namelijk. Normaal gesproken moet je na het behalen van de HAVO gewoon door kunnen gan voor je VWO-diploma. Echter ,de HAVO duurt 5 jaar, en het basisonderwijs 8 jaar. Je begint met 4 jaar dus op de kleuterschool (groep 1) en me 12 aan de middelbare school/brugklas, tenzij je laat jarig bent, dan ben je een jaar ouder. In het eindexamenjaar (5e jaar) van de havo ben je dus 17 jaar, waarna je dan met 18 aan een volgende opleiding zou kunne beginnen. En inderdaad ben je als je wilt stapelen dan 18 jaar. Stapelen is een prachtige manier om alsnog een wat hoger opleiding te volgen wanneer je niet meteen het niveau hebt, maar wel de capaciteiten. Jij schrijft dat ze zoon 16 is. Dan heeft hij dus minimaal ergens in zijn schoolcarriere een jaar overgeslagen. Aangezien je dat alleen maar moet doen als er een heel goede reden voor is (omdat het sociaal lang niet altijd een voordeel is), en meestal heeft die reden dan te maken met intelligentie. Zo sterk, dat het zelfs sociaal wenselijk is dat een kind in een oudere klas komt. Dat klopt dan niet met het verhaal van die HAVO ; een kind dat de capaciteiten heeft om een klas over te slaan, moet ook gewoon meteen kunnen doorstromen naar het VWO vanaf de basisschool ; atheneum zeker, en eigenlijk mag ook het gymnasium geen probleem zijn. Ergens is er dus een verkeerde beslissing genomen hem te snel of om de verkeerde redenen een klas te laten overslaan, en is hij daar nu de dupe van. Waarom het echter niet MAG, afgezien van het feit dus dat het strikt genomen technisch gezien niet zou moeten kúnnen, is me niet helemaal duidelijk. Kan zomaar een door de school verkeerd geinterpreteerde regel zijn.

Volgens mij moet om door te kunnen stromen naar het VWO, minimaal een 6.5 op je eindlijst hebben. Dat zou dus een reden kunnen zijn, waarom jouw zoon niet toegelaten wordt.

Je kan gewoon naar het VWO na het behalen van je HAVO.

De school mag zelf beslissen of ze je in dit geval bij VWO kan instromen of niet. De school zet hier meestal zelf regeltjes voor op bij de ene school mag iedereen over bij de andere als je een bepaald cijfer gemiddeld staat. Dit is echter aan de school zelf. Scholen worden per leerling betaald en als een leerling een jaar blijft zitten krijgen ze hier geen geld voor. Het blijkt dat mensen die doorstromen vaak blijven zitten en dit wil de school natuurlijk voorkomen. Daarom stellen ze er over het algemeen strenge regels voor. Als hij 18 is kan hij natuurlijk volwassenonderwijs volgen. Tot die tijd is het aan de school of hij wordt toegelaten of niet. Over het algemeen mag je doorstromen volgens de regeltjes van de school als je rond de 7 gemiddeld staat.

Als je alleen op grond van leeftijd niet aan volwasseneducatie kan beginnen, kun je leeftijdsdispensatie aanvragen. Ikzelf heb dat ook gedaan en gekregen (plus meer dan de helft van mijn klas toen der tijd). Ik was wel 18 toen ik slaagde maar omdat je zoon nog 2 jaar vwo gaat doen, is hij dat waarschijnlijk ook (al weet ik niet of dat een eis is, mijn zusje haalde gymnasium op haar 17e). Succes met regelen, ga eens praten met een ROC over dispensatie. (een andere vavo onderwijsinsttelling ken ik zo snel niet..)

*Overgangsprotocol naar 5 VWO (klas 11) Leerlingen worden definitief (onvoorwaardelijk) tot klas 5-VWO toegelaten als zij voldoen aan de hierna genoemde toelatingscriteria.  Het aprilrapport van klas 10 - kolom ‘cumulatief’*- voldoet aan de volgende criteria: o De cijferlijst (het betreft hier àlle vakken, inclusief periodes!) bevat niet meer dan 4 tekorten, waarbij het cijfer 5 geldt als één tekort, het cijfer 4 als twee tekorten, etc.**  Alle opdrachten voor alle vakken zijn op voldoende niveau afgerond. Er is geen sprake van achterstanden. Een niet ingeleverd handelingsdeel geldt als een 5.  Inzet, motivatie, werkhouding zijn tenminste voldoende. * In een aantal gevallen zal het juni-rapport i.p.v. het aprilrapport bepalend zijn. Het betreft hier gevallen van uitzondering. ** Voor alle genoemde cijfers en gemiddelden geldt het volgende: - De cijfers zijn op VWO-niveau; - Het betreft hier afgeronde cijfers. Een 5,5 geldt als een 6,0, een 5,4 als een 5.0, etc.

Bronnen:
http://www.ggca.nl/ccmsafbeeldingen/871-Pr...

In theorie mag je gewoon VWO doen. In praktijk ligt het anders, veel scholen stellen eisen aan overstappen/stapelen. Meestal moet het gemiddelde rond een 7 liggen. Dit is niet wettelijk bepaald, maar zijn de regels van de school waar jij mee te maken hebt. Je zou kunnen kijken of een andere school je wel accepteert of op zoek gaan naar ander onderwijs bijvoorbeeld: volwassenenonderwijs(is 16 echter te jong), avondschool(moet je ook meestal 18+ voor zijn) of priveonderwijs(is duur, maar je word vrijwel altijd toegelaten). Jij hebt bij een aantal antwoorden als reactie gezet "dan is het diploma niet voor iedereen evenveel waard" of iets in trant. Dat klopt niet, iedereen met een havo-diploma heeft havo, maar je cijfers tellen ook mee. Het zelfde principe als een lotingsstudie: Daar kom je met een 6 gemiddeld ook niet zomaar op. Scholen stellen die cijfer eisen om de beste leerlingen te krijgen of om te zorgen dat leerlingen het halen. Een 6 op havo, betekend meestal dat je VWO niet haalt. Veel mensen van havo haken af op het VWO, blijven zitten of zaken. Dit wil de school voorkomen door die eisen te stellen. Voor de wet: De scholen mogen je weigeren, zolang het maar gegrond is: je komt met VMBO-advies ook niet naar een gymnasium, omdat je niet aan de eisen voldoet(VWO-advies). Dit is hetzelfde geval.