Volgens de belastingdienst moet het btw-nummer van een ondernemer op de website vermeld worden. Op basis waarvan bestaat deze verplichting?

Het vermelden van het btw-nummer op de facturen is verplicht op basis van de factuurverplichtingen in de Wet OB. Wat is de basis van de verplichte vermelding op de website van ondernemers?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het BTW-nummer hoeft in principe niet op de website vermeld te worden, tenzij u via de elektronische weg handel pleegt. Dat kan het leveren van elektronische diensten zijn, maar ook het bestellen van goederen via een webshop (zie bron over de reden waarom). De wet op omzetbelasting 1968 verplicht u niet om uw BTW-nummer algemeen bekend te maken. Er wordt alleen gesteld dat u uw BTW-nummer moet vermelden op facturen die u aan ondernemers stuurt. (artikel 35a). Facturen aan particulieren hoeven dit dus niet te bevatten. Ook hoeft er geen btw-nummer op vereenvoudigde facturen. Dit zijn facturen met een totaalbedrag van € 100 inclusief BTW.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/Hoof...
http://www.afspraak-is-afspraak.nl/Verplic...

In artikel 3:15d BW (Burgerlijk Wetboek) staat dat degene die een 'dienst van de informatiemaatschappij' verleent, een aantal gegevens, waaronder het btw-nummer, op een gemakkelijke, rechtstreekse en permanente manier toegankelijk moet maken Over de term 'dienst van de informatiemaatschappij' zegt lid 3 van dit artikel: "Onder dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.' Of een ondernemer hier feitelijk een koop sluit via de website is dus niet relevant. Dat blijkt ook uit de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 12), die zegt dat er sprake moet zijn van een 'economische activiteit'. Daarmee is iedere website waarop commerciële activiteiten plaats vinden (promotie en/of verkoop) gehouden aan de informatieverplichtingen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100