Wat moet er staan in een arbeidscontract voor een verkoopmedewerker in de sportdetailhandel?

Ik ben beginnend ondernemer en moet een arbeidscontract maken voor een verkoopmedewerker. Wat er moet er vast instaan? Alvast bedankt

Weet jij het antwoord?

/2500

Wettelijk moet er alles in staan wat in punt 1 staat. Is er echter een CAO van toepassing, dan kan het een stuk korter en kan daarnaar worden verwezen. Advies: raadpleeg een deskundige op het gebied van arbeidsrecht, want anders zou je wel eens specifieke punten kunnen missen die voor jouw situatie van toepassing zijn. (Als er een CAO is waar al die punten in staan, is het een stuk gemakkelijker). Bijv.: kan de werknemer ook in een eventuele andere zaak van je worden ingezet, is er een proeftijd? (Ja, dan moet deze in de arbeidsovk staan), een concurrentiebeding (ja? ook in arbeidsovk, alleen mogelijk bij meederjarige werknemer), enz. Ok, komen ze, uit het Burgerlijk Wetboek 7: "Artikel 655 1. De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens: a. naam en woonplaats van partijen; b. de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht; c. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid; d. het tijdstip van indiensttreding; e. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst; f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak; g. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen; h. het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid; i. de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week; j. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; k. indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, (...) l. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan; m. of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in artikel 690. 2. Voor zover de gegevens, bedoeld in lid 1, onderdelen a tot en met j, zijn vermeld in een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of in de opgave, bedoeld in artikel 626, kan vermelding achterwege blijven. Voor zover de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f tot en met i, zijn vermeld in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, kan worden volstaan met een verwijzing naar deze overeenkomst of regeling.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/voll...

Hoelang loopt de AO voor een nieuwe medewerker gebruikelijk eerst een jaar of half jaar . Waarvan de eerste maand proeftijd is . Moet apart vermeld . Daar bij evt vermelding conform flex wet . Jij moet dan op tijd verlengen 3x max , en met een max van 3 jaar dan ontslaan of vaste dienst . Je kunt vermelden wat je intentie is bij , goed functioneren maar hou dat summier . Ivm valse hoop en dat er rechten aan ontleed kunnen worden . Is er een cao ? Zo ja verwijs daar na , dan heb je minder op te schrijven , zo nee vul dan alles in , qua rechten en plichten enz of verwijs naar het huishoud reglement (en maak er ook een ) waar in staat hoe dagen aan te vragen , vakantie regels enz . En wie bellen bij ziekte Dan de functie omschrijving maak de taken ruim , ook over voorkomende huishoud diensten enz dan evt wanneer iemand opslag krijgt maar ook wat je van de persoon verwacht qua presentatie , omzet ,enz . Denk ook aan de werktijden op te schrijven , en dat je die evt wenst uit te breiden , ook over koop avonden , werken met feest dagen , overwerken enz . Dan evt verwijzen naar veiligheid dus ook zorgen dat er een kassa reglement is ook over retouren , fout aanslagen enz . Evt hoe gekleed . Maar voor al wanneer begint hij en wanneer loopt hij af , en wanneer mag werknemer z'n geld verwachten . En onthoud nu kan je nog eisen en wensen bespreken en vooral opschrijven maar straks kan je niks meer veranderen . Daarbij bij problemen is erg belangrijk dat je het nu goed opschrijft of verwijst naar huishoud reglement of bij lagen bij functie omschrijving . Hou regelmatig voortgang's gesprekjes , zeker een keer per jaar een echt functioneringsgesprek , en schrijf dat op en teken allebei , maak een dossier , bij kleine problemen direct op een rustig moment evt een correctie gesprek en geef daar in dien je het serieus vind na twee x direct een schriftelijke samen vatting van . Is voor alle twee wel zo prettig . Succes . En je kent het gezegde als je iemand verwenst ! Ik WENS je veel personeel . Dus pas op .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100