Kan een werkgever een herstelmelding na ziekte weigeren? Zie toelichting;

Stel een bedrijf moet bezuinigen, het zou dan goed uitkomen om mensen op een reguliere manier te ontslaan die toch al in de ziektewet zitten. Even ervan uitgaande dat het UWV na deskundigenoordeel van mening is dat werknemer weer zou kunnen werken? Andersom zie ik wel dat een werknemer het niet eens is met de mate van afkeuring en vindt dat hij/zij niet meer in staat is regulier te werken

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er wordt ook op sociaal beleid bezuinigd, als ik zo de vraag lees:-( Werknemers in 'gewone' loondienst komen niet in de ziektewet. Voor die werknemers is de werkgever verplicht maximaal 2 jaar hun loon door te betalen tijdens ziekte. Zo lang zij ziek zijn, geldt een opzeggingsverbod. "Het opzeggingsverbod geldt alleen als de medewerker meewerkt aan reïntegratie. Dat betekent dat hij zonder gegronde reden geen passende arbeid mag weigeren, zich dient te houden aan redelijke voorschriften en dient mee te werken aan het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak (art 7:660a BW). Houdt een medewerker zich niet aan deze verplichtingen, dan geldt er geen opzeggingsverbod voor deze medewerker (art 7:670b BW). De werkgever die een ontslagvergunning aanvraagt, dient daarnaast (daarbij) tevens toestemming te vragen om op te mogen zeggen tijdens de eerste twee ziektejaren (3.4.3.3.). Deze toestemming verleent het UWV Werkbedrijf alleen, nadat er eerst om advies is gevraagd bij de uitvoeringsinstelling." (Bron: http://www.arbeidsrechter.nl/ontslag-zieke-werknemer-opzegverbod) Kortom, als de zieke werknemer meewerkt aan zijn herstel op werkgebied, kan hij niet worden ontslagen gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Toegevoegd na 10 uur: N.a.v. een reactie: Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan ook een zieke werknemer ontslagen worden. Maar ook dan moet (in principe) het afspiegelingsbeginsel gevolgd worden en is er, wat dit betreft, dus geen verschil met het ontslag van een niet-zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen. "Bij de aanvraag voor een ontslagvergunning maakt de werkgever de bedrijfseconomische redenen van het ontslag aannemelijk. Bijvoorbeeld: slechte financiële situatie, werkvermindering (acuut of geleidelijk), organisatorische redenen (reorganisatie), technologische veranderingen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of het vervallen van (loonkosten)subsidie. De ontslagaanvraag zal in een aantal situaties moeten worden onderbouwd met cijfermatige gegevens, zoals de winst- en verliesrekening, balans, omzetcijfers en/of een accountantsverklaring. Afhankelijk van de aard van de bedrijfseconomische reden zullen meer of minder financiële gegevens noodzakelijk zijn. Is er sprake van een reorganisatie, dan moet worden aangegeven in hoeverre de onderneming er anders uit komt te zien." Bron: http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_wil_mijn_medewerker_ontslaan/ontslag_aanvragen/ontslag_om_bedrijfseconomische_redenen.aspx

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100