Is een BV verplicht een rekening te betalen die pas na 4 jaar binnenkomt en iedereen deze is vergeten? Artikelnummer?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. "Artikel 3: 307 lid 1 BW geeft weer dat een vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst verjaart na 5 jaren na aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Dit geldt ook voor rechtsvorderingen tot betaling van renten van geldsommen, lijfrenten, dividenden, huren, pachten en voorts alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald. (art. 3: 308 BW) Nakoming verlangen van een consumentenkoop verjaart bijvoorbeeld al na verloop van 2 jaren. Indien 2 bedrijven met elkander zaken doen verjaart de vordering echter pas na 5 jaar. Hierbij geldt dat de verjaring pas ingaat vanaf het moment dat de vorderingen opeisbaar zijn geworden. Om verjaring te voorkomen is het zaak om de verjaring te stuiten door een daad van rechtsvervolging zoals is bepaald in art. 3:316 BW. Het daaropvolgende artikel 3:317 BW bepaalt dat stuiting plaatsvindt door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Hierdoor wordt de verjaringstermijn verlengd met de oorspronkelijke verjaringstermijn." http://www.hofmanincasso.nl/arachna-Voorkom_verjaring_van_uw_vordering_!-119-1.htm

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100