Hoe wordt er gekort op de uitkering van je moeder als je een eigen onderneming hebt?

Volgens mijn vorige vraag wordt mijn moeder gekort op haar uitkering als ik thuis woon en een eigen zaakje heb.

Hoe berekenen ze dan het bedrag wat gekort wordt op haar uitkering? Nemen ze de winst van een onderneming? Of de loon die je jezelf overmaakt iedere maand? (eenmans zaak)

Weet jij het antwoord?

/2500

Dit heeft je moeder helemaal goed. Ik heb dit zelf ook gehad toen ik mijn ex-computerbedrijfje op haar adres gevestigd had. Dit is een vrij ingewikkeld verhaal en zou je het beste bij de sociale dienst kunnen voorleggen. Ook zijn er volgens mij wel regelingen waardoor zij minder gekort zal worden. Ik hoop dat je hier iets mee kunt

Let op: ik ga een beetje speculeren. De Wet Werk en Bijstand houdt geen rekening met het inkomen uit onderneming, omdat ondernemers per definitie uitgesloten zijn van de bijstand. Het is dus niet duidelijk bepaald hoe het inkomen van ondernemers berekend moet worden. Lees dus mijn gedachtengang, maar vraag het ook na wat de visie van de gemeente is. Ik ben even in de wet gedoken. Artikel 31 lid 3 van de Wet Werk en Bijstand geeft aan hoe het inkomen berekend wordt. "3. De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van: a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting; b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen dan wel een inhouding die met één of meer van deze premies overeenkomt, alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet; c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling en daarmee vergelijkbare regelingen; d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen." Middelen verwijst naar lid 1, waarbij de middelen dus zijn waartoe een bijstandsgerechtigde aanspraak op heeft. Artikel 32 specificeert het begrip inkomen en vermeldt dat het gaat om gezinsinkomen. Wat is het inkomen van een ondernemer? De wet is geschreven vanuit het perspectief van loondienst. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het daar gaat om de netto beschikbare inkomsten, dus het bruto loon verminderd met verplichte belastingen en premies. Dus mijns inziens gaat het dus bij een ondernemer over de privé onttrekkingen (verminderd met de privé stortingen) uit de onderneming , verminderd met de loonbelastingen en sociale premies, en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Het gaat dus niet om de winst, of het belastbare inkomen na aftrek van de zelfstandigenaftrekken. Let hier wel op: mijns inziens gaat het om het geld dat jij daadwerkelijk uit je bedrijf KAN halen. Dus als jij nog €3000 op een zakelijke bankrekening laat staan, dan moet je deze toch ook als inkomsten meenemen, tenzij er direct opeisbare zakelijke verplichtingen tegenover staan. Let wel: zorg van tevoren voor duidelijkheid. Deze uitleg is namelijk een voor jullie voordelige uitleg. Het kan tot onaangename verrassingen leiden als de gemeente een andere interpretatie van de wet heeft.

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/wetwwb.htm#h3p4

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100