Kamer van koophandel heeft huurcontract nodig voor inschrijving kvk?

Ik moet van de KVK een inschrijf adres hebben, dus een huurovereenkomst voorleggen uit Nederland, ik woon zelf in Belgie, wat kan ik nu het beste doen?
Gewoon een inschrijfadres zakelijk regelen en maandelijks betalen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Misschien hebt u hier wat aan. Besluit van 21 april 2011, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de inschrijving van een onderneming zonder vestiging, de toekenning van een uniek nummer aan functionarissen en enkele andere besluiten in verband met het vervallen van de plicht een uittreksel te verschaffen ARTIKEL I Het Handelsregisterbesluit 2008 wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel 11 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11a 1. Een onderneming zonder vestiging in Nederland kan worden ingeschreven in het handelsregister, indien de activiteiten van de onderneming in Nederland zelfstandig zouden kwalificeren als een onderneming in de zin van artikel 2. 2. In het handelsregister wordt over een onderneming zonder vestiging in Nederland het adres opgenomen waarop degene aan wie de onderneming toebehoort fysiek bereikbaar is. B Aan artikel 26 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: 5. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, worden over een rechtspersoon met meer dan 20 vennoten, niet de in dat lid genoemde gegevens opgenomen over de vennoten die niet aan de Nederlandse vestiging van de rechtspersoon zijn verbonden. C Na artikel 35 wordt een paragraaf ingevoegd luidende: § 5a. Functionarissen Artikel 35a Over een bestuurder of een gevolmachtigde of een andere functionaris die niet een natuurlijk persoon is en die niet is ingeschreven in het handelsregister kan een door de kamer toe te kennen uniek nummer worden opgenomen. De Belastingdienst verstrekt daartoe op verzoek van de kamer de bij hem bekende nummers van deze gevolmachtigden of functionarissen. Kan dus anders,voor volledige tekst zie link groet

Bronnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/do...

Als je in belgie woont moet je je inschrijven bij kvk belgie. Je handeld vanuit belgie en niet an uit nederland. In elk land zij kvk's.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100