kan werkgever mij houden aan concurrentiebeding na ontslag door bedrijfseconomische reden?

krijg ontslag door bedrijfseconomische reden,kan de werkgever mij houden aan het concurrentiebeding?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als het een oud beding is zit je zowieso wel goed. De werkgever had deze om moeten zetten naar een klantenbeding of een beding in een cirkel van ... km. Dan nog kan men na ontslag niet verwachten dat jij je beperkt in je zoeken naar werk. Stel er zijn maar 2 ijsmakers in noord Holland en jij bent van je vak meester ijsmaker. Waar moet je dan heen?

Concurrentiebedingen zijn sowieso al vaak opgesteld op een manier die niet juridisch houdbaar is. Hoe dichtgetimmerd dat van jou is, kunnen wij natuurlijk niet beoordelen, maar het is zeker de moeite waard om juridisch advies in te winnen, bij je rechtsbijstandverzekering of een juridisch loket.

Je werkgever kan je in beginsel wel degelijk houden aan het concurrentiebeding. Het feit dat hij afscheid neemt wegens bedrijfseconomische redenen betekent immers niet dat hij daar geen belang meer bij heeft. Integendeel, dat belang kan juist zwaarder wegen. In een krappe markt wil je niet dat een ex-werknemer bij de concurrent gaat werken en aan jouw klanten gaat trekken. De rechter zal een belangenafweging maken indien hij moet beoordelen of het beding wel of niet van toepassing is in een concreet geval. Daarbij speelt dan ook een rol of jij op andere wijze inkomen kan genereren en de vraag in hoeverre je de werkgever daadwerkelijk concurrentie aandoet. Alle omstandigheden zijn dan van belang. Of het beding juridisch inhoudelijk correct is, is weer een andere vraag, net als de vraag wat jij wel en niet mag in relatie tot dit beding. Soms kan het redelijk zijn dat het beding wordt gematigd tot een relatiebeding, maar dit is niet persé altijd het geval. Wees dus voorzichtig voor je bij de concurrent in dienst treedt en win eerst advies in of vraag je oud werkgever om toestemming!!!

Dit hangt van jouw persoonlijke situatie af. Vaak zijn concurrentiebedingen een papieren tijger. Zaken van belang: - Werkgever (Concurrentiebedingen van uitzendbureaus zijn praktisch nooit houdbaar) - Leeftijd (Als je jong bent is het minder houdbaar) - Branche (Is er veel werkgelegenheid? Zo nee, dan zal de rechter je eerder in het gelijk stellen) - Redelijkheid en billijkheid (Kun je ivm je gespecialiseerde opleiding geen andere soort baan vinden? Dan is het beding tevens minder houdbaar)

Doorgaans wordt in je vaststellingsovereenkomst gezet dat je niet meer wordt gehouden aan je concurrentiebeding. Als dit er niet in staat en je hebt nog niet getekend laat het dan zeker toevoegen. In de praktijk blijkt het sowieso lastig om medewerkers eraan te houden maar dat is achteraf. Beter kan je dit vooraf regelen.

Laat je niet bang maken door zo'n clausule. Stelt naar mijn idee ook niets voor als men je op die wijze de deur wijst.

Een concurrentiebeding moet een bedrijf beschermen tegen het "lekken" van belangrijke informatie naar andere (concurrerende) bedrijven. Een bedrijf kan hierdoor grote schade ondervinden. Aan de andere kant mag een concurrentiebeding geen belemmering zijn voor een verdere ontwikkeling van een medewerker of in jouw geval bij het vinden van een nieuwe baan. Als het nieuwe bedrijf een zelfde leveringsprogramma heeft als het oude en ze kunnen de nieuwe informatie omzetten in nieuwe producten die concurrerend zijn voor het oude bedrijf en je krijgt ook nog een vergelijkende functie in het nieuwe bedrijf, dan zal de rechter in jou nadeel beslissen. Het ligt dus vrij gecompliceerd en een rechter zal met al deze zaken rekening houden. Het antwoord: je werkgever kan je niet onder ALLE OMSTANDIGHEDEN aan het concurrentiebeding houden, maar in een situatie als hierboven geschetst kan hij het je flink lastig maken, zeker als het om een groot bedrijf gaat die een goede advocaat kan betalen. Ga liever naar een bedrijf die wel raakvlakken heeft met het oude bedrijf en kies een andere naam voor je functie. B.v. je was constructeur en nu wordt je projectleider. Ik schijf dit uit ervaring. Een keer heeft een werkgever me tegen kunnen houden bij het accepteren van een nieuwe job, de tweede keer wist ik te werk moest gaan! Overigens klakkeloos belangrijke informatie overhevelen naar een concurerend bedrijf is niet netjes, ook niet zonder concurentiebeding. Om deze reden heb ik zelf wel eens een sollicitant niet aangenomen. Toegevoegd na 3 minuten: wist ik te werk moest gaan! = wist ik hoe ik te werk moest gaan!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100