Moet je altijd bereikbaar zijn voor werkgever als oproepkracht?

Ik werk nu een paar maanden als oproepkracht met een 4-26 uur minmax contract. Helaas ben ik meestal voor niet meer dan 10 uur per week vast ingepland. De laatste paa weken wordt ik bijna dagelijks gebeld om last minute te komen werken wegens zieke collega's. Soms zelfs meerdere keren per dag. Al dat extra werken is fijn maar ik raak er ook zo gestrest van.

Het is nu zo dat ik ook heel vroeg opsta op dagen waarbij ik de ochtenden 'vrij' ben want ze kunnen bellen. En als ze dan niet bellen denk ik weer 'ik had makkelijker wat langer uit kunnen slapen of nog even het centrum in kunnen gaan'. En soms vergeet ik hem wel eens uit mijn tas te halen of ligt mijn mobiel boven terwijl ik beneden ben en dan heb ik wel eens gemiste oproepen van werkgever.

Mijn werkgever wil hebben dat ik altijd telefonisch bereikbaar ben zodat hij mij kan oproepen maar kan een werkgever eigenlijk wel eisen dat je altijd maar telefonisch bereikbaar bent en ben je als oproepkracht nog steeds verplicht om meteen te komen werken als de baas je om 8 uur belt dat je om half 9 moet beginnen?

Weet jij het antwoord?

/2500

In principe moet je tot de "max" beschikbaar zijn als oproepkracht maar daarnaast moet sprake zijn van "redelijkheid" en "billijkheid". Ieder (on)gelegen moment moeten komen opdraven is dat niet. "Naast de redelijkheid en billijkheid (art. 7:611 BW) speelt ook de Arbeidstijdenwet een corrigerende rol. Krachtens art. 4:2 van deze wet is de werkgever verplicht om wijzigingen in het werkrooster ten minste 28 dagen van tevoren mee te delen aan de werknemer. Indien de aard van de arbeid dat onmogelijk maakt — hetgeen bij een oproepcontract doorgaans het geval is — moet de werkgever de tijdstippen van de wekelijkse rustdag in ieder geval 28 dagen van tevoren bekend maken. Tevens moet de werkgever in dat geval ten minste vier dagen van tevoren aan de werknemer bekend maken op welke tijdstippen hij arbeid moet verrichten. De werkgever kan telkens met instemming van de werknemer afwijken van het bepaalde in art. 4:2 . Het gebruik van het woord ‘telkens’ duidt erop dat de werknemer iedere keer zijn toestemming dient te geven als de werkgever zich niet aan de wettelijke termijnen houdt. Dus als de werkgever de werknemer oproept om te komen werken op een tijdstip dat binnen die vierdagentermijn gelegen is, kan de werknemer erop wijzen dat de werkgever handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet, en dat hij in principe geen gevolg hoeft te geven aan die oproep. Maar als de werknemer geen bezwaar heeft tegen het werken op zo'n korte termijn, kan hij het aanbod gewoon aannemen. In dat geval heeft hij de werkgever ‘toestemming’ gegeven om van de wettelijke termijn af te wijken. Wanneer de werkgever de oproepkracht nodig heeft om voorzienbare pieken in het werkaanbod op te vangen, kan hij deze vierdagentermijn zonder problemen nakomen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vervanging van personeel dat wegens vakantie of verlof afwezig is. De werkgever kan de oproepkracht dan tijdig oproepen of inroosteren. Zou de werkgever daarentegen de werknemer 's morgens bellen met het verzoek om diezelfde dag nog te komen werken, dan kan de oproepkracht zich mijns inziens aan de arbeidsplicht onttrekken door te wijzen op overtreding van art. 4:2 Arbeidswet. Hij mág op het aanbod ingaan, maar hij is hiertoe niet verplicht." Dus als je korter dan 4 dagen vooraf gevraagd wordt te komen werken, mag je de wg wijzen op art. 4.2 van de Arbeidstijdenwet en hoef je niet te gaan werken. (Vindt de advocaat die de geciteerde tekst schreef). Het mag wel als je zelf wilt.

Bronnen:
https://www.advocatenkantoorbloem.nl/nieuw...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100