Mag werkgever tijdens dienstverband concurrentie- en relatiebeding opnemen?

Een ex-collega heeft ontslag genomen en is elders in dezelfde functie werkzaam gebleven. Werkgever is hier erg van geschrokken, en wilt voor alle medewerkers (allen vast contract) de arbeidsvoorwaarden wijzigen en een concurrentie- en relatiebeding opnemen? Kan dit zomaar en wat gebeurt er als ik dit weiger te ondertekenen? Want ik wil wel enige vrijheid behouden natuurlijk.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, is het de werkgever die naar de rechter moet stappen met het verzoek de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Dan moet de werkgever aantonen dat er sprake is van een zwaarwichtig belang en dat de werknemer onredelijk handelt door niet akkoord te gaan met de wijziging. Is er wel een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen dan kan de werkgever zich bij een eenzijdig wijzigingsbeding beroepen als hij daarbij een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Dit betekent niets anders dan dat er een belangenafweging plaats moet vinden en de werkgever eenzijdig de wijziging kan invoeren. De werknemer die het daar niet mee eens is, zal naar de rechter moeten stappen en aantonen dat er geen sprake is van een 'zwaarwichtig belang'. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Deze voorwaarde dient bij het concurrentiebeding te zijn opgenomen De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet meer toegestaan. Of er nu wel of geen concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst staat, de werknemer dient te allen tijde fatsoenlijk te gedragen. Een werknemer mag bijvoorbeeld na zijn indiensttreding bij de concurrent niet het hele klantenbestand van zijn oud-werkgever aanschrijven om hen over te halen om ‘met hem mee te gaan’ naar de concurrent. Evenmin mag een werknemer bijvoorbeeld een eigen bedrijf beginnen en tegenover klanten en leveranciers doen alsof hij zijn voormalige werkgever heeft overgenomen.

Bronnen:
http://www.fydalo.nl/over-fydalo/nieuws/aa...
https://www.hrpraktijk.nl/topics/arbeidsvo...

Dit gebeurt wel vaker, bv als je als klant bij een makelaar een huis niet verkocht krijgt, is er een regel dat een verkocht huis binnen een jaar na het scheiden der wegen, toch voor rekening van de eerste makelaar komt. Deze heeft tenslotte al het werk verricht. In deze lijn kun je denken dat een werknemer, niet bij iemand anders of zelfstandig in dezelfde line of branche mag werken en klanten en kennis gebruiken uit de vorige baan bij de werkgever, die nu zo geschrokken is , en terecht! Dat deze regel : concurrentiebeding en relatiebeding nog niet in zijn standaardcontract was opgenomen is een manco voor rekening van de werkgever natuurlijk. Als je ergens gaat werken is het altijd heel raadzaam om het te tekenen contract tot in alle kleine lettertjes te lezen en wanneer je het niet bedrijft, deze door iemand te laten toelichten, een jurist met kennis ter zake bij uitstek. Toegevoegd na 11 minuten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/inhoud/kabinetsplannen-positie-flexwerkers/concurrentiebeding Concurrentiebeding Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het is niet mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is 1 uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. De motivering voor een concurrentiebeding moet in het contract zijn opgenomen. Zonder motivering geldt het beding niet. ------------- https://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/arbeidsvoorwaarden/concurrenti Sommige bedrijven werken met standaard arbeidscontracten waarin een concurrentiebeding staat. U bent niet verplicht daarmee akkoord te gaan als u het er niet mee eens bent. Spreekt u een concurrentiebeding af? Dan is uw concurrentiebeding geldig als: -deze schriftelijk in uw arbeidscontract staat; -u meerderjarig bent bij aanvang van het arbeidscontract; -u een vast contract heeft. Lert op! Krijgt u een tijdelijk contract? Dan mag er in principe geen concurrentiebeding worden afgesproken. Hierop geldt één uitzondering: uw werkgever moet in uw tijdelijke contract toelichten waarom er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn om u aan het concurrentiebeding te houden. Ging uw tijdelijke contract vóór 2015 in? Dan hoeft uw werkgever uw concurrentiebeding niet toe te lichten.

Bronnen:
https://www.juridischloket.nl/werk-en-inko...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/a...

Waar de vraag in principe op neer komt is de vraag of je werkgever de arbeidsovereenkomst mag veranderen, alhoewel een concurrentie beding ook wel naast de reguliere overeenkomst kan worden op gesteld maakt het meestal wel een expliciet onderdeel ervan uit. In principe mag je werkgever de overeenkomst met jou niet veranderen en aldus een beding er in te zetten, daar heeft hij jouw medewerking bij nodig. Krijgt hij deze niet van jou dat is dat in beginsel pech voor hem. Echter: De wet heeft een aantal mogelijkheden geboden die de werknemer er toch doen kunnen toe verplichten om mee te werken aan een wijziging. Dat kan oa gebaseerd zijn op: 1- via een eventueel wijzigingsbeding, 2-via de redelijkheid en billijkheid, 3-via het goed werknemerschap, 4-via ‘imprévision’, etc Voor jouw geval lijkt me dat , indien er geen wijzigingsbeding is opgenomen die je baas het recht geeft het contract eenzijdig te veranderen, dat de nrs 2 en 3 misschien van toepassing kunnen zijn. Er moet dan een belangenafweging plaatsvinden in hoeverre het onaanvaardbaar is dat de arbeidsovereenkomst ongewijzigd in stand blijft. Dat is niet zo 1,2,3 te zeggen. Want enerzijds wordt jij erg beknot in je werkterrein na ontslag etc en dat kan een onredelijke inperking zijn van jouw recht op werk. Anderzijds kan de info bijv. van het bedrijf zo gevoelig zijn voor 'kopieer gedrag' dat zijn bedrijf zal ten onder gaan bij een geringe verspreiding. Enfin er kan daar voor een buitenstaander niet veel zinnigs meer over zeggen, dan dat je als werknemer niet hoeft mee te werken aan dat concurrentiebeding, en mocht je dat toch willen misschien kan dat beding dan zo worden opgesteld dat beide partijen zich erin kunnen vinden, door bijv. de termijn en het gebied in te korten. Let op een non concurrentiebeding is niet van toepassing voor contracten voor bepaalde tijd. Alleen voor onbepaalde contracten mag een concurrentie beding worden op genomen. http://www.wetrecht.nl/wijziging-van-de-arbeidsovereenkomst-wijzigingsbeding/

Wanneer een AO voor bepaalde tijd afloopt en omgezet wordt in een AO voor onbepaalde tijd is het moment omdat er in te zetten . De persoon moet dan wel 21 zijn en het beding moet redelijk zijn . Daarna is het heel lastig maar niet onmogelijk het moet dan voor alle medewerkers in vaste dienst gelden onder gelijke voorwaarden enz kan op meerdere manieren werk gever geeft aan in bedrijfs belang enz is ingaande bla bla En iedereen krijgt daarvan een brief en getekend terug voor bekend . Ga je niet Accord dan kan er een ontslag procedure volgen gewoon conform de regels rechter ontbind volgens de regels jij mogelijk een vergoeding en klaar op naar de WW nou dat kan lastig worden beter op zoek direct naar een een baan . Dus wil je vrijheid je krijgt het :). Dergelijke clausules zijn ook ter bescherming van het huidige personeel mogelijk bij klanten verlies komt er een ontslag ronde . En op economische gronden te worden ontslagen geeft meestal geen vergoeding ja wel veel vrijheid . Dus weiger je ja dan kan men het op de spits drijven en dan volgt een vervelend traject met uiteindelijk verstoorde relatie en dan klaar mogelijk met vergoeding en je gewenste vrijheid .

Jouw werkgever kan jou in deze situatie absoluut geen concurrentiebeding opleggen. Dit kan alleen als je schriftelijk akkoord gaat met het beding. Als iedereen schriftelijk akkoord gaat behalve jij, is de werkgever mogelijk niet blij met je. De gevolgen daarvan kun je zelf het beste inschatten maar juridisch heeft de werkgever geen poot om op te staan. Van een wijzingsbeding in jouw contract zal niet snel sprake zijn en zelfs als dit wel zo is zal de genoemde omstandigheid geen grond voor de werkgever zijn om het contract te wijzigen.

Bronnen:
http://www.mijnconcurrentiebeding.nl/concu...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100