Veroordeelt voor drugsbezit kan ik een vog aanvragen waarbij ik gescreend ga worden voor diefstal, verduistering of geweld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De kern van je vraag is natuurlijk, indien je echt alleen gescreend gaat worden op diefstal verduistering en geweld, of een veroordeling voor drugsbezit een VOG kan verhinderen. Dat is niet te zeggen, maar je maakt wel een kans. Objectief gezien lijk je daar wel aan te voldoen immers: De relatie tussen het justitiële gegeven en de functie/taak/bezigheid die de aanvrager gaat vervullen bepaalt of een justitieel gegeven, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormt voor een behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid. Er is echter ook nog een rodedraadcriterium wat inhoudt: ". Indien sprake is van strafbare feiten die niet (direct) relevant zijn, maar die wel een negatieve indruk geven van de integriteit van de aanvrager kan er worden geoordeeld dat er een risico bestaat voor de samenleving. Voorwaarde voor toepassing van dit criterium is dat sprake is van een reeks van veroordelingen, transacties, strafbeschikkingen, openstaande zaken of (voorwaardelijke) sepots en er buiten de terugkijktermijn sprake is van minimaal één relevant justitieel gegeven in de justitiële documentatie van de aanvrager." Er bestaat zelfs nog een subjectief criterium wat vaak in het voordeel werkt: "Op grond van het subjectieve criterium kan worden geoordeeld dat het belang dat een aanvrager heeft bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het door middel van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenleving. In dat geval wordt de VOG afgegeven ondanks dat wordt voldaan aan het objectieve criterium." Jouw terugkijktermijn is overigens 4 jaar. En mijn voorzichtige conclusie luidt dat als je het in het verleden niet al te bond hebt gemaakt en je drugsbezitveroordeling geen betrekking had op geweld en diefstal je wel in aanmerking komt voor een VOG. (Daar kunnen natuurlijk geen rechten aan worden ontleend ;-)) https://www.justis.nl/binaries/beleidsregels-2013_tcm34-84794.pdf

De vraag is onhandig gesteld, maar _zoals het er nu staat_ moet het antwoord ja zijn. Want áánvragen kan altijd. Alleen of de gevraagde VOG ook zal worden verstrékt, is van hieruit niet met zekerheid vast te stellen. Uitgangspunt is dat een veroordeling voor drugsbezit je niet hoeft te diskwalificeren voor een functie waarvoor je niet iets gestolen mag hebben of verduisterd of geweld mag hebben gebruikt. Tenzij destijds tevens vastgesteld is dat dat drugsbezit gepaard is gegaan met diefstal, verduistering of geweld. Toegevoegd na 13 minuten: “Bij een VOG wordt rekening gehouden met het doel. Uit onderzoek blijkt dat 4% van de mensen met een drugsdelict geen VOG kreeg. Met andere woorden, een drugsdelict op een festival doet er vaak niet toe. Daarnaast is het zo dat als je één keer bent opgepakt met een gebruikershoeveelheid drugs en verder nooit in aanraking bent gekomen met justitie, je meestal wel een VOG krijgt.” http://www.drugsenuitgaan.nl/veilig-uit-thuis/drugs-en-de-wet U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor een leraar zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan krijgt u geen VOG. https://www.justis.nl/producten/vog/faq/faq-over-vog-np/wanneer-krijg-ik-geen-vog.aspx

Bronnen:
http://www.drugsenuitgaan.nl/veilig-uit-th...
https://www.justis.nl/producten/vog/faq/fa...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100