Wat is, in de gehandicaptenzorg, het verschil tussen begeleider a b c?

In de gehandicaptenzorg gebruiken ze begeleider a b of c. Wat is het verschil en wat mag de ene wel en de ander niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Begeleider A is een (beginners)functie waarin de ‘eenvoudige’ (huishoudelijke) taken worden vervuld voor en met de cliënten. Deze functie brengt de minste verantwoordelijkheden met zich mee. Begeleider B heeft meer persoonlijk begeleidende taken met de cliënten. Begeleider C heeft meer een achtergrondtaak. Deze schrijft de ontwikkelingsplannen en heeft contact met familie. Begeleider C is ook de leider van het team.

Het verschil in begeleider a, b en c is een verschil in competenties. Op 50 punten worden de competenties van de begeleider in verschillende niveaus beschreven. De competenties gaan over zaken als : -Kun je de behoeften en mogelijkheden van de client analyseren en duidelijk krijgen, -kun je gedragsveranderingen signaleren en je begeleidingsplan erop aanpassen, -kun je voorkomen dat clienten probleemgedrag gaan vertonen, - kun je verschillende methoden en technieken van communicatie inzetten, etc. Net zoals in beroepscompetentieprofielen gaan de competenties vergezeld van een procesbeschrijving, waarbij de processtappen worden toegedeeld aan één of meer van de niveaus (A, B, C en/of D) zoals die in de profielen worden onderscheiden. In de uitgebreide uitleg ( zie bron ) van competentieprofiel EVB+ worden de niveaus en de procedure voor het ‘scoren’ van de processtappen naar niveau kort toegelicht. De niveaus A, B, C en D zijn te beschouwen als een overall beeld van de niveaus die in het primair proces in de gehandicaptenzorg kunnen worden onderscheiden. Deze indeling zal lang niet altijd één op één corresponderen met de functieniveaus die in afzonderlijke instellingen voor gehandicaptenzorg worden onderscheiden.

Bronnen:
http://www.vgn.nl/media/download/index/med...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100