Mag een arboarts een oordeel uitspreken zonder dat hij jou gezien heeft?

Ik zit nu bijna een jaar in de ziektewet. Tussen door ben ik bevallen doormiddel van een keizersnede en heb ik dus verlof gehad. Tijdens en na mijn zwangerschap zit ik thuis ivm bekken en rugklachten. Nu heb ik een gesprek gehad met mijn werkgever en zijn gaan een gesprek hebben met de arboarts omdat ze vinden dat ik wel weer eeb aantal uurtjes kan werken per week. Echter gaat dit tegen het advies in van de fysio en ook ben ik nooit bij de arboarts geweest. De bedoeling is dat ik een aantal uurtjes op kantoor ga helpen, mijn normale werkzaamheden zijn schoonmaak.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is een uitspraak gedaan door een kantonrechter waarbij gesteld is: dat het niet de werkgever is die re- integratie bepaalt. In je verhaal lees ik dat de werkgever met de Arbo-arts wil gaan overleggen. De normale gang van zaken is dat de Arbo- arts ook een gesprek met jou heeft. Dan kun je vertellen wat de fysiotherapeut adviseert. Het is de Arbo- arts die zelf dan beslist hoe de re- integratie er uit gaat zien. Hoewel deze uitspraak over een andere zaak gaat, is het duidelijk dat de Arbo- arts en niet de werkgever beslist over re- integratie. https://www.flynth.nl/nieuws/artikelen/articletype/articleview/articleid/4590/beoordeling-aan-arbodienst-of-aan-werkgever.aspx---------Uitspraak kantonrechter: De kantonrechter oordeelde dat inschakeling van een arboarts of een bedrijfsarts verplicht is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever heeft niet het recht om van een werknemer te verlangen op kantoor te komen om te bespreken of een arboarts moet worden ingeschakeld. Dit verzoek is geen redelijk verzoek en is in strijd met goed werkgeverschap en met de re-integratie verplichtingen van de werkgever. Het is de arbodienst dan wel de bedrijfsarts die beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is en adviseert over de re-integratie. Dat is niet de taak van de werkgever. -------

Nou als je na bevalling in de ziekte wet zit heeft de UWV dit mogelijk al over genomen . Althans dat zou normaal zijn . Je zou dan allang door diverse arbo en UWV papieren en diverse afspraken zijn gegaan . Zo niet dan klopt er iets niet !! Dan is je werkgever er niet achter aan gegaan of jij bent in gebreke gebleven . Want we spreken over een jaar !! Na bevalling . Als jij met werk gever kantoor werk afspreekt lijkt mij dat je het op z'n minst moet gaan proberen . Een fisio heeft hier totaal geen stem in maar die kan jou wel iets adviseren . Vraag een gesprek aan met je arbo of je UWV arts . Mocht je het met zijn beslissing niet eens zijn moet je tijdig regeren en een her aanvragen dat kost jou een klein bedrag . Die je terug krijgt bij je gelijk . Een arbo arts maf alles beslissen ook al heeft hij je niet gezien ! Maar daarmee kan jij makkelijk een her aanvragen . Maar laat het zo ver niet komen . De volgorde is je belt je baas en zegt het lukt niet , of je gaat het gewoon proberen. Lukt het niet of je gaat niet dan wordt je opgeroepen of vraag zelf een gesprek aan . Bekken instabiliteit of rugpijn kan maar is na een keizersnee niet zo te verwachten . Dus ik zou zeggen ga het proberen lukt het niet dan pas gefundeerd reageren . De fysio mag jou best iets zeggen maar je mag je er niet achter verschuilen . Zorg dat je een arts ziet je huis arts of een specialist en bij een volgens jou onjuiste inschatting van arbo arts moet je direct in beroep gaan . Verwar niet dat je nu ( tijdelijk ) al aangepast werk krijgt dat is super vj werkgever ik zou zeggen pak die kans ! Mogelijk komt er kantoor werk uit voort . Succes

De werkgever mag advies vragen aan de arboarts. En de arboarts is verantwoordelijk hoe die zijn werkt doet. Normaal gesproken roept de arboarts iemand op om te zien en daarmee een beter oordeel te kunnen stellen, vooral om dat bij het zien informatie boven water komt, welke alleen verteld mag worden aan een arts. Want een werkgever is niet gebonden aan het medische beroepsgeheim, dus via de werkgever krijgt de arboarts niet alle informatie. Wel is het mogelijk dat de werkgever een voorstel doet dat zo redelijk is dat het niet nodig is dat er advies gevraagd wordt bij de arboarts. En het lijkt er op dat de werkgever hierop aan stuurt.

Het is belangrijk om te beseffen dat je MOET reintegeren, dus MOET proberen om weer aan het werk te gaan. Het is dus belangrijk dat je, samen met arbo-arts en je fysio kijkt wat je WEL kan. De kans is daarbij groot, dat je in ieder geval weer op je werkplek zult moeten verschijnen.

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat de werkgever en de medewerker zich dienen in te spannen voor een vlotte re-integratie Volgens de WVP is de werkgever samen met de werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk, verantwoord weer aan het werk kan.De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer. De werknemer is verplicht om hieraan mee te werken. In uiterlijk de zesde verzuimweek dient er een probleemanalyse te zijn geschreven.De bedrijfsarts beschrijft o.a. de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer. Aan de hand van de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts stelt de werkgever samen met de werknemer het Plan van aanpak (PvA) op.Het PvA is een momentopname, men dient minstens een keer per zes weken samen de voortgang te bespreken. De werkgever zorgt ervoor dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de werknemer over het verloop van de arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts kan adviseren het PvA aan te passen. In week 42 geeft de werkgever de verzuimmelding door aan UWV. Bij het ingaan van het tweede verzuimjaar verplicht de WVP de werkgever en werknemer om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen. De bedrijfsarts heeft een grote rol bij het re-integratietraject, het is het verstandig om hem bij de evaluatie te betrekken. Als u met uw werkgever van mening verschilt of u ziek bent of over de aanpak van uw re-integratie, dan is het verstandig om zo snel mogelijk een deskundigeoordeel aan te vragen bij de verzekeringsarts van het UWV. Een deskundigenoordeel kunt u ook aanvragen als de bedrijfsarts vindt dat u moet re-integreren, terwijl u het daar niet mee eens bent. Een verklaring van de huisarts of een andere medisch specialist waaruit blijkt dat men arbeidsongeschikt bent, is in dergelijke gevallen niet voldoende. Nadat een aanvraag voor een deskundigenoordeel is ingediend wordt men binnen enkele weken bij het UWV uitgenodigd. Vaak zal dan een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige nader onderzoek doen en contact opnemen met de werkgever. De werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts ontvangen het oordeel van het UWV. Er is geen verplichting om het deskundigenoordeel op te volgen,een rechter zal het deskundigenoordeel van het UWV vaak wel volgen.

Bronnen:
http://www.arboned.nl/wetgeving/wet-verbet...
http://www.judex.nl/rechtsgebied/werk_%26_...

Het antwoord luidt: uiteraard niet! Een arbo arts die zijn werk serieus neemt zal nooit een uitspraak doen over een patient op grond van statistiek ('de meeste mensen met klacht A kunnen het beste traject A volgen, de meeste mensen met klacht B traject B'). Omdat juist een arts beseft hoe divers mensen,m situaties en klachten zijn, zal deze in elk geval de patient een keer, waarschijnlijk vaker, persoonlijk willen spreken. een bedrijfsarts is evenals elke ander arts gebonden aan de Eed van Hippocrates waarin onder meer staat dat hij alle handelingen verricht in het zuivere belang van de patient. Hoewel bedrijfsartsen er populair wel van worden verdacht puur het belang van het bedrijf te behartigen, moet je bedenken dat jouw herintegratie niet alleen het belang van het bedrijf maar ook van jouzelf dient. Er zijn inderdaad wettelijke verplichtingen (taakstellend) voor de patient, die zijn niet puur bedrijfsgericht maar dienen ook om jou zo snel mogelijk weer gemotiveerd en verantwoord aan het werk te krijgen. En als dat werk wat anders is dan je eerst deed, wat is daar het probleem den mee? wellicht ga je veel nieuwe vaardigheden leren wat ook weer in het voordeel van zowel jouzelf als het bedrijf is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100