Op basis van welke bevoegdheid kan een werkgever bepalen of werk passend is ?

Is de werkgever geautoriseerd om te bepalen of werk wel of niet passend is of kan alleen bedrijfsarts/arbeidsdeskundige dat ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De werkgever kan de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Die beoordeelt of de werknemer in staat is aangepast werk te doen. Ook de arbodienst kan de zieke werknemer bezoeken. De werkgever is verplicht om samen met de werknemer een reïntegratieplan op te stellen. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting. http://wetten.overheid.nl/BWBR0013063/geldigheidsdatum_02-02-2015 Bij een re-integratietraject worden de werkgever en werknemer bijgestaan door de arbodienst. Bepaalde verplichtingen die in beginsel op de werkgever rusten, worden in de praktijk door de arbodienst uitgevoerd. Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. De werkgever kan de werknemer weer met het werk laten beginnen op arbeidstherapeutische basis, om hem langzaam weer aan het werk te laten wennen. Dan is de werknemer nog officieel ziek en moet zijn loon doorbetaald worden. Als de werkgever met de werknemer en/of arbodienst van mening verschilt over de re-integratie, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever. Toegevoegd na 18 minuten: Bij langdurige ziekte moet de bedrijfsarts na 6 weken een probleemanalyse opstellen en een advies geven aan de werkgever. Dit advies moet de werkgever gebruiken bij het opstellen van een plan van aanpak. Over de voortgang van de activiteiten moet de werkgever minimaal eenmaal per 6 weken met zijn medewerker contact hebben. Van deze contacten moet een schriftelijk verslag gemaakt worden. Dit verslag vormt samen met overige informatie die van belang is voor de re-integratie van de medewerker het re-integratieverslag.

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/gedeeltelijk-...
http://www.car-uwo.nl/onderwerpenindex/zie...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100