mag mijn werkgever opeens minder uitbetalen door eigen fout?

Hallo,

Ik werk in de horeca met een 0 uren contract. Ik krijg een vast uurloon zonder zon/feestdagen compensatie. Ik werk vier avonden.

Vandaag krijg ik bericht van mijn werkgever dat we van vandaag op morgen stoppen met contant uitbetalen en alles nu via de bankrekening gaat. EN dat hij wat dingetjes heeft na zitten rekenen en blijkt dat ik en mijn collega teveel per uur hebben gekregen.

Ik heb het sommetje zelf eens na gedaan en dat zou betekenen dat ik €1,20 per uur minder zou moeten verdienen.

Kan hij mij dan zomaar van de ene op de andere dag, terwijl ik mijn werk goed doe, mijn uurloon met dat bedrag mogen verlagen?
En mag hij mij ook het te veel verdiende bedrag terug laten betalen?

Ik maak mij best veel zorgen, want die €1,20 op maandbasis zou voor mij een aanzienlijk bedrag zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Helaas is hier geen 'simpel' ja of nee te antwoorden. Eenvoudig voorbeeld: stel dat een werknemer een salaris heeft van (bruto) eur 2000.-. Door een foutieve instelling in het salarispakket wordt geen loonheffing ingehouden en wordt ook netto eur 2000.- uitbetaald. Dit is een situatie dat de werkgever het te veel betaalde loon kan terugvorderen, wegens onverschuldigde betaling. Maar als de werknemer aannemelijk kan maken dat hij totaal niet wist dat de loonbetaling niet klopte dan kan dit in redelijkheid niet. Dat aannemelijk maken zal echter moeilijk gaan als het bedrag tussen bruto en netto groot is. De werkgever mag het voor de toekomst 'goed gaan doen'. Citaat uit de bron: "In de jurisprudentie van kantonrechters wordt terugvordering van te veel betaald loon nogal eens in strijd met goed werkgeverschap geacht. Het gaat dan om gevallen waarin aan de werknemer niet duidelijk hoefde te zijn dat te veel was betaald, bijvoorbeeld omdat er een fout is gemaakt in de berekening van de in te houden loonbelasting of premies werknemersverzekeringen. Indien die fout niet leidt tot heel grote verschillen in het netto loon, kan het zijn dat de werknemer inderdaad niet duidelijk was geworden dat hij te veel netto loon ontving. Het verschil is dan weliswaar onverschuldigd door de werkgever betaald, maar de werknemer zou in financiële problemen kunnen komen als hij plotseling geconfronteerd zou worden met een terugvordering, die nog wel eens in de papieren zou kunnen lopen als de fout in de loonberekening over een langere periode is gemaakt. In die gevallen wordt terugvordering van het onverschuldigd betaalde deel van het loon doorgaans in strijd met goed werkgeverschap geacht." Andere situatie. Stel dat de werkgever jou te hoog heeft ingeschaald (je bent in een 'foutieve', te hoge, salarisklasse ingedeeld. ) en dit al een lange tijd. Het brutobedrag op de arbeidsovereenkomst is daardoor fout. In zo'n geval moet de werkgever ervanaf zien om het te veel betaalde loon over het verleden terug te vorderen. De werknemer kan echter niet verlangen dat hij op het oude (foute) loonniveau blijft, die fout mag worden hersteld. Zou je er een rechtszaak van maken, dan zal waarschijnlijk een afbouwperiode van enkele maanden worden gehanteerd (enigszins afhankelijk van hoe lang het al fout ging.) Als je aantoonbaar bent ingedeeld in een verkeerde 'loonklasse' mag de werkgever het voor de toekomst corrigeren. Maar dan moet dit voor beide partijen duidelijk zijn.

Bronnen:
http://www.vanzijl-advocaten.nl/juridische...

Ook een 0-uren contract is een contract. In een contract moeten een aantal zaken zijn omschreven waaronder het te betalen uurloon. Als in je contract een overeengekomen uurloon van x bedrag staat dan moet de werkgever zich daaraan houden en dat uurloon onverkort uit betalen. In een contract wordt echter wel alleen het BRUTO uurloon vermeldt. Het NETTO uurloon kan idd. daardoor veranderlijk zijn doordat bijvoorbeeld in te houden premies en belastingen wijzigen. Als een werkgever een fout maakt in die in te houden bedragen en je daardoor een te hoog netto uurloon betaald, dan ben je in principe daar wel zelf voor aansprakelijk. Je krijgt (of wordt geacht te krijgen) immers tenminste eenmaal per maand een loonstrookje waarop je brutoverdiensten staan en de ingehouden bedragen. Je wordt ook geacht deze loonstrookjes op juistheid te controleren en als zich onregelmatigheden voordoen, dat aan de werkgever te melden zodat deze dat kan herstellen. Als de werkgever rechtmatig kan aantonen dat er over een bepaalde periode te weinig is ingehouden, dan is hij gerechtigd deze te weinig ingehouden bedragen alsnog te verrekenen met het nog uit te betalen loon. De werknemer heeft immers ten onrechte dan een te hoog netto loon genoten, terwijl de werkgever als inhoudingsplichtige wel de juiste premies en belastingen heeft moeten afdragen of daar alsnog voor wordt aangeslagen. Als dat tevens betekent dat je nettoloon in het vervolg €. 1,20 per uur minder is dan is dat vervelend maar wel het gevolg van het juist toepassen van de geldende tabellen. Overigens mag dat terugvorderen of verrekenen alleen over het lopende belastingjaar. Voorgaande jaren vallen buiten dat bestek en kunnen alleen nog door de belastingdienst zelf worden verhaald op de belastingplichtige/ inhoudingsplichtige als daar aanleiding voor bestaat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100