Werkgever stuurd werknemer eerder naar huis, mag dit?

Ik ben afgelopen week meerdere malen door mijn werkgever naar huis gestuurd.
Ik zit nog in mijn proefperiode, dus probeer geen grote mond te geven.
Ondanks dat begin ik mij er erg aan te irriteren aangezien ik het gevoel heb dat een rooster ervoor gemaakt is, waar zowel werknemer als werkgever een afspraak hebben voor de planning.
In mijn contract staat dat ik gem. 5 uren moet werken per week, dus ik heb geen 0 uren contract.
Ze plannen me ondanks die gem. 5 uur toch zo'n 20 a 35 uur per week in.
Mijn vraag: heeft een werkgever recht om een werknemer weg te sturen in bovenstaande situatie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, je fungeert als oproepkracht. Je werkgever heeft dus het recht om je op te roepen en weg te sturen wanneer die wilt. Zolang je 5 uur per week werkt kan hij het gewoon doen dacht ik.

Op voorwaarde dat je per oproep wel minimaal 3 uur wordt uitbetaald. Werk je minder uur per oproep dan moet je werkgever gewoon 3 uur uitbetalen. Artikel 7:628a BW Artikel 628a 1. Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, heeft de werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur arbeid zou hebben verricht. 2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. En om nog even op je vraag terug te komen, ja dat mag hij. Maar houd wel in de gaten of dit incidenteel gebeurt of vaker (ongeveer over een periode van drie maanden). In dat geval heb je wel recht op een contract met meer uren.

Er is een verschil tussen oproepkrachten en mensen die ingeroosterd worden. Er is sprake van een contract van minimaal 5 uur per week. Dit betekent dat de werkgever je voor minimaal 5 uur per week dient uit te betalen of wel of een werk is. En of je wel of niet die 5 uur gewerkt hebt. Uit je vraag verneem ik dat er met een rooster gewerkt wordt en dat je voor een aantal uren in geroosterd wordt. Nu is dat rooster een mondelinge of zelfs een schriftelijke overeenkomst. Dus jij dient aanwezig te zijn en beschikbaar te zijn voor werk en de werkgever dient je uit te betalen voor de ingeroosterde uren. Nu doet zich de situatie voor dat het werk al klaar is voor einde werktijd. Nu kan je diverse dingen doen. De werknemer kan vrij vragen en dan hoeft de werkgever hem niet uit te betalen of mag de niet gewerkte uren af boeken van het vakantie tegoed. Hij kan de werknemer(s) naar huis sturen, maar dan dient hij wel de uren uit betalen zoals overeengekomen volgens rooster. Of hij laat de werknemers blijven en bezig te houden met voorraad tellen of invoeren te laten werken of vul werk te laten doen. Ook mag hij de werknemers uit lenen aan een ander bedrijf dat wel werk heeft. In jou geval zou ik in mijn proef tijd je rustig te houden en zien als een wederzijdse wen periode. Veel werkgevers maken misbruik van de proefperiode door andere regels te hanteren dan voor het vaste personeel. Probeer zonder te lastig te zijn er achter te komen of je wel of niet betaald wordt voor de ingeroosterde uren. En laat duidelijk weten dat je het wel best vind dat je naar huis gestuurd wordt, maar dat je best door wil werken, want het maakt toch niets uit voor aantal uitbetaalde uren. Schrijf wel goed op voor hoeveel uur je ingeroosterd wordt en hoeveel uren je gewerkt hebt. Oproepkrachten worden in gezet om de pieken op te vangen en zieke medewerkers te vervangen. Dus die worden gevraagd om te werken, maar zonder afspraak voor hoelang. Om die groep medewerkers te beschermen zijn minimaal aantal uren voorgeschreven in de wet, maar ook maximaal aantal uren per dag. Als je thuis gebeld of zo wordt voor een vraag van de zaak en ook al kun je het afhandelen binnen 5 minuten. Je schrijft minimaal een 15 minuten. Want gewerkte tijd rond je af op kwart uren. Soms zijn het bedrijfsregels en cultuur hoe je mee om gaat, maar meestal is de wet die je als werknemer beschermt, maar ook verplichtingen oplegt. En je ook rechten geeft. En soms laat de wet dingen toe.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100