0-uren contract loopt nog 4 1/2 maand maar wordt niet meer opgeroepen. Kan ik een WW uitkering aanvragen?

1 oktober 2013 kreeg ik een 0 uren contract en heb een maand of 5 2 dagen in de week gewerkt. Toen was er minder werk en werkte ik 1 dag in de week. Ik krijg net te horen dat er helemaal geen werk meer is en mijn contract niet verlengd wordt. Ik zit nu dus 4 1/2 maand zonder werk maar wel met contract. Kan ik gewoon een WW uitkering krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dit is een heel lastige en ik raad je aan hierover juridisch advies in te winnen (bij het Juridisch Loket). Strikt genomen heb je er recht op (overigens max. 3 maanden) als je verder geen arbeidsverleden had dan deze overeenkomst.En dan ook nog gebaseeerd op het uren verlies voor zover de werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling over die verloren uren. Feitelijk had je namelijk al eerder een urenverlies maar aangezien je werkgever (zie hieronder) die uren in principe deels had moeten doorbetalen, ontstaan waarschijnlijk problemen bij de vaststelling van het ww-recht. Probleem 1: wat is het urenverlies? Probleem 2: welke uren zou de werkgever moeten doorbetalen en 3. hoe toon je dat aan? Normaal gesproken geldt bij een 0-uren overeenkomst het rechtsvermoeden van arbeidsomvang (zeer onbekend bij werkgevers): "Is er verwarring over uw arbeidsduur? Dan kan het zogeheten rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang uitkomst bieden. Dan wordt gekeken naar het aantal uren dat u gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden. Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. Als u er samen niet uitkomt, beslist de rechter." Als je werkgever niet kan aantonen dat de hoeveelheid in het werk in de eerste 5 maanden van tijdelijke aard was, zou hij je steeds moeten blijven betalen over het gemiddelde aantal uren in de afgelopen drie maanden. Of je nu wel of niet zou worden opgeroepen. Zeer lastig te bewijzen, zeker achteraf. En vanwege alle ellende hieromheen denk ik dat nogal wat 0-urencontracters dit maar laten schieten. Naar mijn mening zou de wet 0-urenovereenkomsten moeten verbieden. Het gaat te veel en te vaak fout bij werkgevers die de regels in eigen voordeel uitleggen. Ze denken dat het voldoende is om een werknemer niet meer op te roepen en niet meer te betalen als er niet voldoende werk meer is. Maar zo simpel ligt het niet. Een 0-urencontract voor onbepaalde tijd moet worden opgezegd (via het UWV) of ontbonden via de kantonrechter. En het rechtsvermoeden van arbeidsomvang maakt de zaak ook ingewikkelder dan die op het eerste gezicht lijkt. Toegevoegd na 2 minuten: Normaal gesproken kun je ww aanvragen, nadat je niet meer in dienst bent en geen ander werk hebt (uiterlijk de 2e dag inschrijven en binnen een week een uitkering aanvagen). Jij bent echter nog in dienst maar met urenverlies.

Een 0- uren contract (ook voor bepaalde tijd) wordt door beide partijen, werkgever en werknemer, aangegaan waarbij er geen garantie op betaald werk wordt geboden. Het ontslaat daarmee de werkgever van de plicht om loon door te betalen aan de werknemer als er geen werk is. Anders dan bij voltijdscontracten waarbij de werkgever wél verplicht is de contractueel vastgelegde uren te betalen, ook als de werknemer deze uren niet heeft gewerkt. Dat is dus een direct voordeel voor de werkgever. De werknemer is binnen een 0-uren contract niet verplicht een arbeidsaanbod van de werkgever te aanvaarden net zomin als de werkgever verplicht is werk aan te bieden binnen de looptijd van het contract. Dit heeft voor beide partijen geen gevolgen, de werknemer kan niet ontslagen worden wegens werkweigering, de werkgever niet vervolgd worden voor het niet betalen van uren die hij niet aanbiedt. Desondanks bestaat er voor de werknemer wel een recht op WW omdat er wel een rechtsgeldige arbeidsverhouding bestaat tussen werkgever en werknemer met wederzijdse beperkte verplichtingen. Na afloop van rechtswege van het 0-urencontract kan de werknemer dus wel een WW uitkering aanvragen. De hoogte van de WW uitkering wordt dan echter vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk gewerkte uren, gemiddeld naar de looptijd van het contract. Dus als er gemiddeld over een contract van 6 maanden 15 uren per week is gewerkt dan volgt daaruit een WW uitkering van 15 uren per week ook al zou de werknemer in de eerste maanden van het contract veel meer uren hebben gewerkt en in het laatste deel niets meer. Het totaal gemiddelde telt dan omdat over de gewerkte uren wel WW premie is afgedragen door de werkgever. (De werknemer is al sinds een aantal jaren premievrij). De som van dat gemiddelde minus de WW gerelateerde kortingen is dan de uitkering waarop de werknemer binnen de WW recht heeft. Dus samenvattend, ook na een 0-uren contract bestaat er recht op WW maar moet er wel een minimum aan uren binnen de looptijd zijn gewerkt. Het absolute minimum moet daarbij niet bereikt zijn omdat beneden een gemiddeld wekelijks gewerkt aantal uren er geen recht op WW bestaat. (ik meen minder dan 8 uren per week) .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100