Worden vrije dagen voor een bruiloft of verhuizing ook van de vrije dagen afgetrokken?

Dat je baas verplicht is voor een bruiloft een dag vrij te verlenen is niet de vraag, het is de vraag of deze dagen ook van je totaal aantal dagen afgetrokken worden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Hoewel zeer veel bedrijven een buitengewoonverlofregeling hebben (die in de CAO staat, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst) is hierover maar weinig wettelijk geregeld. Gelukkig wel iets. We vinden het in de Wet arbeid en zo (Wazo) en het wordt aangeduid als 'calamiteiten- en ander kort verzuimverlof'. In het geval van 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden' is er recht op doorbetaald verlof voor de tijd die daarvoor nodig. En in lid 2 van dit artikel worden enkele voorbeelden genoemd van die 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden'. Een huwelijk (van jezelf) staat daar niet bij maar het past wel in de lijn van dit wettelijke artikel om daar ook verlof zonder inlevering van vakantiedagen voor te geven. Het is namelijk een 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid' en bovendien staat in het artikel 'worden in ieder geval begrepen'. Er kan dus 'meer' onder begrepen worden. Een bruiloft van een broer of zus of een verhuizing? Twijfelachtig of je dan een beroep op dit wettelijke artikel kunt doen. Wel persoonlijk maar 'zeer persoonlijk'... nee. Ga er maar vanuit dat een 'buitengewoonverlofregeling' die een bedrijf heeft, een stuk gunstiger is dan dit 'Calamiteiten- en kortverzuimverlof'. "Artikel 4:1 1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: a. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; b. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden; c. de uitoefening van het actief kiesrecht. 2. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen: a. de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; b. het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn." Toegevoegd na 38 seconden: Wet arbeid en zo = Wet arbeid en zorg

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100