berekening uitbetaling vakantiedagen bij ontslag na 2 jaar ziekte?

Toegevoegd na 1 minuut:
Wie kan mij helpen? In april 2011 ben ik ziek geworden, helaas ben ik nog niet beter. Nu heb ik nog 66 vakantie uren openstaan, waarvan een deel bovenwettelijk verlof en een aantal wettelijk verlof. Het laatste jaar heb ik een loonbetaling gekregen van 70% over mijn laatst verdiende loon. nu wil ik graag weten of mijn vakantie uren x 100% uurloon uitbetaald moeten worden of 70% uurloon? Dit omdat als ik een vakantie uur op zou nemen bij mijn baas, dan houdt hij ook een heel uur in en niet 42 minuten.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen,

Groetjes

Weet jij het antwoord?

/2500

100%, is de conclusie van de advocaat waarvan ik hieronder enkele citaten heb opgenomen. Zie verder de bronsite. "Wat geldt er vanaf 2012? Het artikel dat de opbouw van vakantiedagen beperkte is komen te vervallen en arbeidsongeschikte werknemers bouwen nu evenveel vakantiedagen op als arbeidsgeschikte werknemers. Volgens het ongewijzigde artikel 7:634 bouwt de (zieke en niet zieke) werknemer vakantiedagen op over de periode waarover de werknemer recht op loon heeft gehad. De hoogte van het loon beïnvloedt dus niet de opbouw van dagen. Aangezien de wetswijziging geen onderscheid maakt tussen de opbouw van vakantiedagen tijdens en buiten arbeidsongeschiktheid en de memorie van toelichting hier ook niet over rept, concludeer ik dat de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht heeft op uitbetaling van zijn tijdens arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantiedagen tegen 100% van zijn salaris." Mijns inziens betekent dit ook dat als een zieke werknemer een vakantiedag opneemt hij voor die dag 100% dient te worden uitbetaald en niet de 70% die hij tijdens zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt. Dit volgt tevens uit het nieuwe artikel 7:638 lid 8 waarin is opgenomen dat dagen waarop de werknemer ziek is kunnen gelden als vakantiedagen. Aangezien de ziektedag wordt vervangen door een vakantiedag, moet worden aangenomen dat er die dag ook als vakantiedag moet worden uitbetaald, dus voor 100%. Kortom, de waarde van een opgebouwde vakantiedag, voor arbeidson- en geschikten, is niet veranderd."

Bronnen:
http://www.wieringa-advocaten.nl/nl/weblog...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100