Mag werkgever na 6 jaar werkdagen veranderen ,omdat dit beter uitkomt voor ander personeel,er staat alleen in vast contract 20 uur per week ?.

Toegevoegd na 3 minuten:
ik werk er al 14 jr en er zijn al verschillende keren mijn werkdagen /uren verandert. Ik wil dit nu graag zo houden .ben 57 jr . en werk 4x5 uur dit willen ze naar 5x4 uur dit houdt dan in elke morgen van 8 tot 12 .

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, dat mag. Tenzij de werktijden zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. Je kunt natuurlijk wel kijken of je een gesprek kunt krijgen waarin in je je bezwaren verteld. Dit moeten dan wel goede argumenten zijn. Leeftijd, het niet fijn vinden, moeite met wennen zijn dat vrees ik niet. Mantelzorger op je vrije dag zou bijvoorbeeld kunnen. Maar garandeert helaas niets. Succes! Ik hoop dat ze in ieder geval luisteren ....

Als je gewoon 20 uur maakt per week zoals in het contract staat moet je er wel mee accoord mee gaan maar als het minder uren zijn dan in de contract staat kan je nog een aanklacht indienen

In principe kan dat maar niet 'zomaar'. "Uw werkgever mag uw werktijden wijzigen als hij daar een zwaarwichtig belang bij heeft. Dat wil zeggen dat hij een heel goede reden moet hebben en die ook kan aantonen. Bijvoorbeeld als het slecht gaat met het bedrijf en het bedrijf met gewijzigde werktijden kan blijven bestaan. Ook als er nieuwe schriftelijke afspraken worden gemaakt met alle werknemers moet u zich daaraan aanpassen. Heeft u geen arbeidscontract en geen cao? Als er niets is vastgelegd of afgesproken, geldt de standaardregeling van de Arbeidstijdenwet. Deze wet regelt onder meer de maximumwerktijden, minimumrusttijden en de tijdstippen waarop niet zonder meer mag worden gewerkt. In de Arbeidstijdenwet staat onder meer dat de werkgever, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd, rekening moet houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten het werk." Ter toelichting: "Kijk eerst in uw arbeidovereenkomst. Zoek uw arbeidscontract op en kijk wat daarin staat over werktijden en of de werkgever uw arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen. Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werktijden mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwichtig bedrijfsbelang'. Dit is het geval als er zwaarwegende bedrijfseconomische, technische of organisatorische redenen zijn, die wijziging van arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken. Hiervoor moeten de belangen van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid wijken. Is er een cao in de sector waar u werkt? Kijk dan wat daarin staat over het wijzigen van werktijden door de werkgever. Geldt de cao voor u en staat er een bepaling in de cao dat de arbeidstijden gewijzigd kunnen worden? Dan gelden de bepalingen voor iedere werknemer en moet u als werknemer met de wijziging akkoord gaan. De bepaling geldt echter niet als dit naar maatstaven van 'redelijkheid en billijkheid' onaanvaardbaar zou zijn. Een regeling is onaanvaardbaar wanneer er sprake is van geen gewijzigde wetgeving en wanneer de beëindiging van de regeling leidt tot ingrijpende wijzigingen voor de werknemer. Als er ploegendienst wordt ingevoerd, is bovendien toestemming van de ondernemingsraad nodig. Zijn er regels binnen het bedrijf over wijziging van werktijden, bijvoorbeeld in een bedrijfsreglement? Als u hiervoor getekend heeft, gelden deze regels voor u. Zijn er mondelinge afspraken over werktijden gemaakt? Deze mondelinge afspraken zijn in principe ook geldig."

Bronnen:
http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoo...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100