mag een werkgever bijna al je vakantie uren vast indelen?

Ik werk 24 uur p/w en had dit jaar recht op 121,26 vakantie uren. Hiervan zijn er 120 vast ingedeeld voor bouwvak, kerst-oud en nieuw, goede vrijdag etc. Nu is het geval dat ik aanzienlijke uren in de min sta (ben bij dit bedrijf al begonnen in de min doordat er zoveel dagen worden ingedeeld)en mijn werkgever wil dat ik dit betaal.

Nou vraag ik mij af of hij überhaupt zoveel dagen mag indelen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wat je werkgever hier doet is niet toegestaan, je wettelijke vakantieuren (4 keer het aantal uren dat je per week werkt aan vakantieuren) zijn van jou. Jij vraagt vakantiedagen aan en alleen met zwaarwegende gronden is er een mogelijkheid voor je werkgever dit in bepaalde gevallen te weigeren. Voor wat er met de bovenwettlijke uren aangaat zul je de CAO moeten raadplegen die voor je bedrijf geldt. Als je werkgever het bedrijf op bepaalde dagen sluit heeft dit geen invloed op je vrije dagen, er mogen geen uren afgetrokken worden. Gezien de gang van zaken in je bedrijf zou ik je adviseren eens te gaan praten met een vakbond of juridisch adviesburo want ik ben bang dat nog wel eens een vervelende discussie met je werkgever kan worden.

In principe moet de werkgever vrij geven op de dagen die je wilt. Daar zit een 'maar' aan. Zie BW 7:638. In de arbeidsovereenkomst kan bijv. staan dat alleen toestemming van de ondernemingsraad nodig is om voor iedereen (toekomstige) vakantieaanspraken vast te stellen. Gaat de OR in zo'n situatie akkoord met het voorstel van de werkgever, dan kan hij van tevoren vaststellen in welke periode werknemers met vakantie moeten gaan. Het kan ook in een CAO staan. In de wet staat geen aantal dagen genoemd waarvoor die mogelijkheid bestaat. Over die mogelijkheid om dagen aan te wijzen zijn wel eens rechtszaken geweest (zie http://www.ontslag.nl/werknemers/extra/nieuwsoverzicht/verplicht-met-vakantie-) Hieruit bleek "dat een bepaling in een CAO, waarin aan de werkgever de bevoegdheid wordt verleend om eenzijdig vakantiedagen vast te stellen, niet in strijd hoeft te zijn met het door de wetgever gehanteerde uitgangspunt dat de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer moet worden vastgesteld. De werkgever kan op grond van de CAO zelfs bevoegd zijn om willekeurige werkdagen als verlofdagen aan te wijzen. Wel blijkt dat de rechter dit niet alleen op basis van de bepaling in de CAO - waarin de bevoegdheid staat vermeld- bepaalt. Ook het aantal dagen dat de werkgever aanwijst als vakantiedagen en de manier waarop de werkgever tot zijn besluit komt, speelt een rol bij de beoordeling." BW 7: 638 1. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft. 2. Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. 3. In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zodanige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voorzover zijn aanspraak daartoe toereikend is, gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie kan opnemen. (...)"

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100