Mag mijn werkgever mijn salaris inhouden als ik op vakantie ben geweest terwijl het wel toegezegd is dat ik op vakantie mog?

Ik ben op vakantie gegaan nadat ik toezegging had gekregen van mij leidinggevende. Nu ik terug ben van vakantie willen ze mn salaris niet uit betalen omdat ik te ver de min in ga met vakantie uren. Mogen ze mijn salaris wel inhouden? Ik heb gewoon een fulltime contract van 37 uur

Weet jij het antwoord?

/2500

Als blijkt dat je teveel dagen of uren hebt opgenomen zul je die terug moeten betalen ja. Dat gebeurt door salarisinhouding. Ongeacht of de fout bij jou of bij hen lag. Je moet zelf ook in de gaten houden of je genoeg dagen hebt om weg te gaan. Misschien kun je afspreken dat ze niet alles in een keer afhouden, als je dan in geldproblemen komt

In Belgie kan dit probleem zich niet voordoen omdat de werknemer een aanvraag moet indienen om verlof te nemen. De werkgever keurt het dan al/niet goed. Zo heeft u controle. Er is ook een wetgeving ivm max afhouding van uw loon. 1/5 tot 2/5 al naar gelang het geval. Men mag u niet zonder geld zetten ! Eventuele aftrok spreiden over meerdere maanden. Vraag het aan uw chef, als hij een beetje sociaal is, en u daar geen misbruik van maakt,zullen jullie wel tot een regeling komen. Praten lost veel problemen op !

Nee dat mag niet zomaar. Het is de werkgever die bepaald of en wanneer de werknemer zijn verlof op kan nemen. Normaal gezien doet hij dit in samenspraak met de werknemer, maar dan nog is hij bepalend. Teveel genoten uren komen dus voor rekening van de werkgever tenzij anders met de werknemer is afgesproken. Ik heb enkele links toegevoegd voor de informatie. Indien de nood aan de man komt kun je je wenden tot de Jurofoon, wetswinkel of juridisch loket. Succes,

Bronnen:
http://www.eindhovenadvocaten.nl/terugbeta...
http://www.gratisadviseurs.nl/question.php...
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=3902

Tijdens je vakantie moet je gewoon worden doorbetaald! Stel nu dat een fulltimer in dienst treedt op 1 januari van een jaar en een jaarccontract heeft. Stel verder dat het jaarrecht op vakantiedagen in dat bedrijf 24 dagen is en dat onze nieuwe medewerker meteen in januari al 2 weken vakantie neemt. In feite heeft deze medewerker dan een voorschot genomen op vakantiedagen waarop hij nog geen recht had. Hij heeft dus een 'schuld' aan zijn werkgever. Het vakantiedagenrecht wordt in het voorbeeld namelijk opgebouwd met 2 dagen per gewerkte maand. Ik ken echter geen enkele werkgever die stelt: omdat je nu al dagen hebt opgenomen waarop je op dit moment feitelijk nog geen recht had, houd ik het salaris in. Dat is namelijk een onzinnige redenering. Want dit trekt zich vanzelf recht in de loop van het jaar. Wanneer kan de werkgever dan wél salaris inhouden? Je zou kunnen denken: als het jaarcontract van de werknemer niet wordt verlengd en de werknemer (in dit voorbeeld) al meer dan 24 dagen zou hebben opgenomen. Die dagen zouden dan in mindering kunnen worden gebracht bij de eindafrekening. In 2010 was er echter een kantonrechter die een andere redenering volgdel: "De kantonrechter oordeelt dat indien de werknemer te veel vakantie-uren heeft genoten, daaruit niet zonder meer voortvloeit dat de werknemer verplicht is om de tegenwaarde van die uren aan de werkgever terug te betalen. In de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer was, conform artikel 7:638 lid 2 BW, opgenomen dat de werkgever de vakantie vaststelt na overleg met de werknemer. De kantonrechter stelt daarom dat het uiteindelijk de werkgever was die besliste of en zo ja, wanneer de vakantie-uren werden opgenomen. " Toegevoegd na 9 minuten: Regels voor uitzendkrachten wijken af van de 'standaardregels'. Toegevoegd na 8 uur: En nog een aanvulling: de werkgever kan wel wat anders doen, maar dan niet 'achteraf': * medewerkers die 'in de min staan' (onvoldoende aantal verlofdagen) geen vakantieverlof toestaan, totdat dit tekort is aangezuiverd. De regels hiervoor wel tevoren bekend maken. * Sympathiekere maatregel: in veel bedrijven wordt aan het einde van het jaar een 'eindejaarsuitkering' (of welke naam het ook mag hebben) gegeven. Men kan de medewerker dan de keus geven: uitbetaling in geld of uitbetaling in vakantiedagen en als aanvullende voorwaarde stellen dat bij een negatief vakantiedagensaldo de keuze voor 'geld' vervalt. Zo kan het vakantiedagentekort worden aangezuiverd.

Bronnen:
http://www.newsletter-nautadutilh.com/NL/x...

In wezen mogen ze niet zomaar in één keer jouw salaris inhouden. Ze dienen jou in principe vooraf te melden wat de financiële consequenties van het opnemen van jouw vakantie betreft. Ga met hen praten en vraag een afbetalingsplan aan. Als jij het op een redelijke wijze aanpakt zullen zij ook op redelijke wijze reageren daar ben ik zeker van. Dit is wel een wijze les naar de toekomst toe. Bevraag je zelf eerst over de consequenties van afwijkende patronen. Liefs, Succes en Big Smile van me

Nee, volgens de rechtspraak is het risico dat je teveel uren opneemt voor de werkgever. Het is namelijk zo dat jij alleen vrij kunt nemen als je werkgever dit goedkeurt. Daardoor kan hij niet eisen dat je de tegenwaarde van deze uren compenseert. Tenzij dit anders in je arbeidsovereenkomst of in de CAO staat.

Bronnen:
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=3902

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100