Mag je werkgever je loon stopzetten bij ziekte?

Gister heb ik me ziekgemeld na een consult bij de huisarts. Arts geeft aan minimaal 1 week rust te houden en daarna te bekijken hoe verder. Werkgever zegt dat ze ziekmelding niet geloven en dat ik gewoon niet wil werken. Uit boosheid gister de telefoon erop gegooid. Vanmorgen een aangetekende brief in mijn bus dat ze mijn geen ziekteverlof kunnen toekennen en dus mijn loon opschorten totdat ik op gesprek kom.

Mag dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ziektewet is geregeld in het burgerlijk wetboek tegenwoordig. Even een kleine uitleg alvorens een "te doen"-antwoord. In de wet is normaal geregeld "geen werk, geen loon" (artikel BW7:627). Als je je contract niet kan nakomen doordat je te ziek bent om je werk uit te voeren heeft je werkgever hiervoor een verzekering. Als je je ziek meld doe je wettelijk gezien een beroep op "loondoorbetaling". (artikel BW7:629, lid 1). Aangezien je werkgever het loon door moet betalen is hij ook 'claimbeoordelaar' van die verzekering. Met andere woorden mag hij je loon opschorten. In dit geval kun je beter contact opnemen met de bedrijfsarts en daar een bezoek aan maken. Anders kun je tegen een kleine vergoeding naar het UWV en daar gebruik maken van een arts. Indien de arts(en) in jouw voordeel beslissen en de werkgever is nog steeds niet welwillend dan kun je naar het kantongerecht. Hierin gaat de rechter de adviezen meenemen van de artsen en een beslissing maken. Succes,

Dat ligt geheel aan het contract wat jij hebt gekregen/ getekend Maar her klinkt als een dreigement Neem contact op met een sociaal raadsman van jou gemeente/ woonplaats Die kunnen jou er meer over vertellen Aangenomen dat jij geen vakbond of rechtshulp verzekering hebt

Inprenciepe mag het niet. Maar dat ligt er aan wat voor een contract jij hebt. Heb je bijvoorbeeld 32 uur, Dan mag het niet heb jij 0 uren. Tsja. SPreekt voor zich. Je kan beter ever naar een jurist gaan. En het hele verhaal voorleggen

De hoofdregel: niet werken = geen loon. Een uitzondering hierop is ziekte. Een zieke werknemer heeft twee jaar lang minimaal recht op doorbetaling van 70% van zijn laatstverdiende loon (artikel 7: 629 BW) waarvan het eerste jaar minimaal het minimumloon. De werkgever mag max. 2 zog. wachtdagen inhouden (mits dat in de arbeidsovereenkomst staat.) Daar zijn echter weer uitzonderingen op (7:629 lid 3) "De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet: a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd; b. voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd; c. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht; d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten; e. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3; f. voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven." Is jouw werkgever wellicht van mening is dat punt c van toepassing is. -> geen loon Als jij zonder gegronde reden niet op gesprek zou komen als de werkgever dat vraagt, kan punt d of e hierboven van toepassing zijn -> geen loon. Lang niet alle werkgevers zijn verzekerd voor doorbetaling van het loon tijdens ziekte maar dat maakt geen enkel verschil (mag geen enkel verschil maken). Kortom, naar mijn mening heeft je werkgever wettelijk niet op voorhand ongelijk door zo te handelen maar 'werknemersvriendelijk' is het zeker niet en de meeste bazelen handelen zo gelukkig niet. Zijn er eerder 'arbeidsconflicten' geweest?

Als je slim bent, vraag een gesprek bij de arbo-arts aan. Een werkgever mag dit nl niet zo doen. De arbo-arts is een arts met medisch geheim. Hij kan en mag aanbevelingen richting je werkgever doen. Medische zaken mag hij niet doorgeven tenzij jij hier toestemming voor geeft. Maar zoals jij dit vermeld lijkt er meer aan de hand te zijn tussen je werkgever en jou.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100