Wat betekenen de cijfercodes op tankauto's?

Op tankauto's, vooral die met benzine of gevaarlijke stoffen, staat altijd een oranje bord met twee cijfercodes. Eentje boven, en eentje onder de streep. Is er ergens een tabel of een site waarop je kunt vinden wat deze codes betekenen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bovenste twee/drie cijfers geven het bijkomend gevaar aan van de stof, de onderste 4 cijfers zijn het internationaal afgesproken stofnummer.

Bronnen:
http://www.brandblusserinfosite.nl/new_page_22.htm

Vracht- en tankwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn herkenbaar aan een rechthoekig oranje bord. Bij vrachtauto's zijn dit 'blanco oranje borden' bij tankauto's worden in het zwart onder elkaar twee cijfercodes aangebracht.De bovenste code is het 'Gevaarsidentificatie-nummer' of Gevi-nummer, bestaande uit twee of drie cijfers en eventueel aangevuld met de letter X. Dit nummer geeft aan welke eigenschappen de vervoerde stof heeft (brandbaar, giftig, bijtend, et cetera.) Het onderste nummer is het UN-nummer, dat de stof weergeeft. De lijst van UN nummers is wereldwijd vastgesteld. Bijvoorbeeld UN 1202 geeft aan dat het hier om de stof dieselolie gaat. In Amerika is UN 1202 ook dieselolie en in Rusland ook. Aan de hand van het Gevi-nummer en het UN-nummer kunnen de hulpdiensten bij een ongeval snel vaststellen om welke stof het gaat, welke risico's die stof bij brand of lekkage kan opleveren en welke maatregelen moeten worden genomen (afzetting, ontruiming, opruimen met speciale beschermende middelen). De meldkamer van het KLPD in Driebergen beschikt over een database met de naam 'BIG' (bestand Informatie Gevaarlijke Stoffen) waarin van alle bekende chemische stoffen informatie is opgenomen volgens de Gevi- en UN-nummers. Wanneer u als weggebruiker een verkeersongeval meldt, waarbij een vracht- of tankwagen betrokken is, let dan op of u zo'n oranje bord ziet en geef aan de meldkamer door welke nummers erop staan. Zo kunnen de hulpdiensten tijdig de juiste maatregelen treffen.

de bovenste 2 of 3 zijn de gevaren code's (klasse) Het onderste nummer is de product code. De gevaren code is het belangrijkste. Er zijn 9 gevaren klasse's. Een aantal zijn weer onderverdeeld in sub klasse's. klasse 1 is explosief (munitie) klasse 2 Niet brandbaar niet giftig gas (koolzuur) klasse 3 brandbaar vloeistof of gas (brandstof) klasse 4 brandbaar vast (aanmaakblokjes) klasse 5 oxyderend (zuurstof) klasse 6 Giftige stof 6.2 Besmettelijke stoffen (ziekenhuis afval) klasse 7 Radioactieve stoffen klasse 8 Bijtende stof (zoutzuur) klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen of voorwerpen. Het grootste gevaar staat als eerste op het bord. vb: code 38 is dus een brandbare en bijtende stof met het brandbare als grootste gevaar. code 86 is een bijtende giftige stof. wordt een cijfer verdubbeld dan wordt het gevaar ook groter. code 338 is een zeer brandbare bijtende stof. Een X voor de gevarencode betekent dat het ook nog eens gevaarlijk reageerd met water. (tijdens bv blussen) Zie je een ongeval met een brandende X333........ HEEEL snel maken dat je weg komt. Dan nog een vraag: Op een tank staat "ALLEEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN" Toch staan er ook gevarenborden met de code 333 op de wagen. Wat kan hier in zitten?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100