Mag een oranje zwaaillicht?

Ik moet binnenkort als evenementen verkeersregelaar optreden en moet dus ook kruisingen afzetten, nu is mijn vraag mag ik oranje zwaailichten, op mijn scooter, gebruiken, om weggebruikers te attenderen op een andere situatie dan regulier? of moet ik hiervoor ontheffing of iets dergelijks aanvragen? En indien ontheffing nodig waar kan ik ontheffing aanvragen?

Weet jij het antwoord?

/2500

In de "Regeling optische en geluidssignalen 2009" is precies vastgelegd wie wanneer een geel zwaai-, flits- of knipperlicht mag gebruiken: "Artikel 6 Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:     a. werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;     b. werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen;     c. werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;     d. vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;     e. het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;     f. het begeleiden van militaire colonnes;     g. het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter;     h. werkzaamheden van de Belastingdienst, waaronder begrepen de Belastingdienst/Douane." Het antwoord is dus nee want jouw begeleiding valt niet onder een van deze onderdelen. Je moet wel de voorgeschreven hes of jas aantrekken.

Toegevoegd op 21 mei 2018 18:35: tekst

Eerst een kort antwoord: Neen u mag als evenementenverkeersregelaar geen oranje zwaailichten op uw scooter voeren. Sterker nog: u mag als evenementenverkeersregelaar alléén te voet het verkeer regelen. U draagt tijdens de uitoefening van uw taak als evenementenverkeersregelaar een hes dat bestaat uit een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje onderkant. Het is sowieso verboden om de motor/scooter te voorzien van oranje zwaai- of flitslichten of armaturen, behalve in die gevallen en voor die voertuigen die specifiek in de wet worden genoemd. Een evenementenverkeersregelaar behoort niet tot die uitzonderingen. Aanwijzingen geven aan het verkeer vanaf een motor was en is alleen toegestaan aan de politie. Blauwe, witte, groene of oranje zwaai-, knipper-, of flitslichten zijn alleen toegestaan op de bij ministeriële regeling aangewezen voertuigen. Voertuigen die uitgerust mogen zijn met een dergelijk oranje licht zijn limitatief opgesomd in artikel 6 van de Regeling optische en geluidsignalen. Voor die opsomming gelden eisen ten aanzien van de werkzaamheden en de inrichting van het voertuig. Werkzaamheden of voertuigen van (evenementen)verkeersregelaars vallen niet onder die limitatieve opsomming. Wetstechnisch is dat ook niet mogelijk, immers iemand op een motor kan helemaal geen verkeersregelaar zijn, er bestaat dus geen motor/scooter rijdende verkeersregelaar; het is een verkeersdeelnemer als ieder ander, zonder bijzondere privileges, bevoegdheden of rechten. Het antwoord op uw vraag over de ontheffing. Ik vraag mij wel af of u op mag treden als evenementenverkeersregelaar, gezien uw vraag. Evenementenverkeersregelaars dienen zich eerst te registreren op de website van de SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland), waarna een instructie via e-learning gevolgd moet worden. De e-learning is een verplichte, online instructie voor iedereen die aangesteld wil worden als evenementenverkeersregelaar. Er kan ook voor gekozen worden om alleen een instructie te volgen voor een bepaald evenement. In dat geval wordt de verkeersregelaar aangesteld voor alleen de duur van het betreffende evenement. Na het volgen van de instructie via e-learning dient u eerst nog aangesteld te worden door de burgemeester om bevoegd te zijn. Alleen verkeersregelaars die geslaagd zijn voor het examen én zijn aangesteld door de burgemeester zijn bevoegd. https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/

Toegevoegd op 21 mei 2018 21:07: bron, tekst
Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025299/2017-10-01
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/Hom...
https://www.voorst.nl/wonen/evenementen-en...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100