kan ik een schade verhalen op de voorste partij bij een kettingbotsing?

Beste mensen,

Onlangs heb ik kettingsbosting gehad waarbij 3 voertuigen waren betrokken.
Het gebeurde vlak na de oprit naar de provinciale weg.

Meneer zegt dat door een technische mankement zijn wielen blokkeerde. Zijn vrouw reed in haar eigen auto op dat moment achter haar man aan en omdat meneer uit het niets vol in de ankers ging knalde zij achterop de auto van haar man ik knalde op mijn beurt weer achter in de auto van
mevrouw.

Mijn vraag is kan ik meneer aansprakelijk houden omdat hij (bewust of onbewust) de ongeluk heeft veroorzaakt?

Weet jij het antwoord?

/2500

ik denk dat jij in elk geval ook aansprakelijk bent daar het verkeersregelment voorziet dat je genoeg afstand moet houden op je voorganger om tijdig te kunnen stoppen(althans zo is het bij ons in België) In de Nederlandse wet is sinds 2008 bepaald dat iedere bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bumperkleven

  Kettingbotsing, wie is aansprakelijk? Aansprakelijkheid "In het algemeen zal in een kettingbotsing ieder die op zijn voorligger botst en niet kan bewijzen dat de aanrijding niet was ontstaan, als hij niet door zijn achterligger op die voorligger was doorgedrukt, de schade aan de achterzijde van zijn voorligger en de eigen voorschade hebben te dragen. De wetsartikelen die hiervoor de grondslag bieden zijn artikel 19 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en artikel 5 en/of 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW). In artikel 19 RVV is geregeld dat de bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. In artikel 5 WVW is vastgelegd dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. In artikel 6 WVW staat dat het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden is zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Het uitgangspunt is dus dat je degene aanspreekt die achterop is gereden. Deze regel is een veelgebruikte regeling bij de vaststelling van aansprakelijkheid in kop-staartbotsingen. Als degene die achterop rijdt in een kop-staartbotsing niet voldaan heeft aan de verplichting om voldoende afstand te houden zal hij in beginsel aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan als gevolg van de aanrijding. Het blijft altijd de taak van de eisende partij om te bewijzen dat de aanrijding ook inderdaad ontstaan is doordat de achteroprijder onvoldoende afstand hield. De laatste in de rij Wat nu als je de laatste in de rij van een kettingbotsing bent? Een voorbeeld van een kwestie waar het ging om  de aansprakelijkheid voor de schade van de laatste auto in een kettingbotsing was de zaak waar de rechtbank Arnhem op 6 juni 2012 uitspraak in heeft gedaan (LJN BW8573). In deze zaak vroeg de bestuurster van de auto die achterop een auto was  gereden, aan de rechter om te verklaren dat een andere auto aansprakelijk was voor het ontstaan van de aanrijding. De persoon die achterop rijdt kan immers ook zaken inbrengen waardoor de aansprakelijkheid voor de aanrijding anders komt te liggen.(...)" Zie verder bron.

Bronnen:
Www.jba.nl

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100