Kun je de gemeente aansprakelijk stellen als je een aanrijding krijgt omdat er in de straat helemaal niet gestrooid is ?

In de straat bij ons is helemaal niet gestrooid en lopen is al nagenoeg onmogelijk op de straat het is spiegelglad.
Nu is er op de hoek een aanrijding gebeurt (nagenoeg stilstaand) met wat blikschade.
Kun je in zo'n geval de gemeente aansprakelijk stellen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee dat kan niet.Jij bent als bestuurder zelf verantwoordelijk voor je rijgedrag en iedereen weet dat het glad kan zijn want er wordt genoeg voor gewaarschuwd.

Aansprakelijk stellen kan altijd. Het hangt van een aantal factoren af of je in het gelijk wordt gesteld (en dus een schadevergoeding krijgt). Een paar zaken die van belang zijn: 1. ligt de straat op de strooiroute? (de strooiroute moet gepubliceerd worden op de website en de lokale pers) 2. is er recent gestrooid (de gemeente is verplicht hiervan een administratie bij te houden, deze kun je opvragen). 3. als er niet gestrooid is, waarom is er dan niet gestrooid? gebrek aan strooimiddelen is een reden om niet te strooien. dit moet dan wel zijn bekendgemaakt (via de website en via borden bij de gemeentegrens). de antwoorden op deze vragen zijn van belang mocht het tot een rechtzaak komen. Toegevoegd na 10 minuten: In tegenstelling tot de andere reacties kan de gemeente in sommige gevallen wel degelijk aansprakelijk zijn bij schade door gladheid. De overheid kan worden aangesproken indien zij als wegbeheerder nalatig is geweest in het uitvoeren van de verplichting om te strooien (Burgerlijk wetboek artikel 6:162). Of dit het geval is moet blijken uit de eerder door mij genoemde punten: concreet is het dus de vraag of het strooiplan is uitgevoerd (is overal gestrooid waar gestrooid zou moeten worden en binnen een redelijke termijn?) en als er niet gestrooid is, wat was hiervan de reden en is deze reden voldoende door de gemeente gecommuniceerd. Als de gemeente zijn zaakjes op orde heeft heb je als eiser vaak geen zaak.

Bronnen:
Burgerlijk wetboek artikel 6:162

Neen, je belastinggeld wordt niet verkwanselt aan onvoorzichtige automobilisten; die hebben gewoon hun eigen verantwoordelijkheid.

De gemeente aansprakelijk stellen op grond van artikel 6:174 BW is niet mogelijk, omdat gladheid geen gebrek aan de weg is. Het is wel mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Er kan een onrechtmatige daad zijn als er een nalaten is in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Aansprakelijkheid hier is niet direct aan te nemen. De rechtbank Utrecht heeft bepaald dat op een gemeente - in haar taak als wegbeheerder - de plicht heeft om te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt en daarom gladheid dient te bestrijden. De zorgplicht van de gemeente gaat echter niet zover dat het onmogelijk gemaakt dient te worden dat de weg niet glad kan worden. Het is immers onmogelijk om direct te weten of de weg glad is en er dus direct iets aan te doen. Als de gemeente op de hoogte was van de gladheid in de straat, kan dit oordeel anders luiden. Er hoeft bovendien niet geattendeerd te worden op het gevaar van gladheid, omdat de meeste mensen met deze weersomstandigheden reeds bedacht dienen te zijn op eventuele gladheid. Het is dus in uitzonderingssituaties mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen, maar over het algemeen zal dit niet lukken. Toegevoegd na 4 minuten: Bovendien dien je als eiser (dus degene die schade heeft) aan te tonen dat er door de gemeente nalatig is gehandeld. Je dient dus zelf aan te tonen dat de gemeente op de hoogte was van de gladheid en dat de gemeente maatregelen had moeten treffen om dit te voorkomen. Hierbij kunnen zich vragen voordoen als: "Welke wegen moeten er eerst gestrooid worden en welke daarna?"

Bronnen:
LJN AZ1716 (Rechtbank Utrecht)

Ik heb vorig jaar precies hetzelfde meegemaakt. De straat in de wijk was een grote ijsbaan. Tegen een stilstaande auto gebotst. Schade voor eigen rekening (verzekering) genomen. Dit jaar heb ik winterbanden aangeschaft, niet dat dat alles uitsluit maar ik heb duidelijk meer grip op de weg. Maar de vraag is of je de gemeente aansprakelijk kunt stellen. Volgens meerdere artikelen op internet kan dat alleen als de gemeente verwijtbaar nalatig is geweest. Als slachtoffer moet je dat kunnen bewijzen. Dus de gemeente wist dat het daar gevaarlijk glad was, maar deed er niets aan en de gemeente had ruimschoots de gelegenheid daartegen iets te doen. Daar zit het probleem, want dan gaat het opeens over vragen als: welke wegen hadden het eerst moeten worden gepekeld en hoeveel geld had de gemeente redelijkerwijs beschikbaar moeten stellen voor de bestrijding van gladheid? Die kwesties liggen op beleidsniveau en daar blijft de burgerlijke rechter het liefst zo ver mogelijk vandaan. In de praktijk kan de gemeente het redelijk bont maken zonder dat er direct aansprakelijkheid dreigt. Om de zaak te winnen, zult u bijvoorbeeld moeten bewijzen dat de gemeente tijd genoeg heeft gehad om alle wegen en paden van een laagje pekel te voorzien. Dat is niet onmogelijk, maar wel bijzonder lastig. Op de site van de fietsersbond staat veel info over de aansprakelijkheid van de gemeente tav het wegdek. Zie http://www.fietsersbond.nl/lokaal/aansprakelijkheid-gemeente/gemeente-aansprakelijk-wanneer Volgens mij kun je dat ook goed gebruiken als automobilist.

Bronnen:
http://www.fietsersbond.nl/lokaal/aansprak...

Nee, overmacht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100