Waarom is het in het zuiden van de wereld altijd warmer dan bij ons (Belgie, Nederland)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Schijn eens met een zaklamp op de vloer. Als je recht naar beneden schijnt, heeft de lichtvlek een bepaalde oppervlakte. Als je schuin naar beneden schijnt, heeft de lichtvlek een grotere oppervlakte. Hoe schuiner je schijnt, hoe groter de oppervlakte van de lichtvlek - en hoe lager de lichtintensiteit op de vloer. Dat de lichtintensiteit lager wordt naarmate je schuiner schijnt, komt doordat dezelfde hoeveelheid licht over een groter oppervlak wordt verdeeld. Zo is het met de zon ook. Boven de evenaar staat de zon hoog aan de hemel. Alsof je met je zaklamp recht naar beneden schijnt. De zonnestraling, en dus de zonnewarmte, verdeelt zich over een klein stukje aardoppervlak. Hoe meer je in de richting van een pool komt, hoe lager de zon aan de hemel staat. De zon beschijnt het aardoppervlak dus schuin, alsof je met je zaklamp schuin naar beneden schijnt. De zonnestraling, en dus de zonnewarmte, verdeelt zich over een groter stuk aardoppervlak. Per vierkante meter heb je dus minder zonnewarmte, en daardoor wordt het minder warm. Dat is ook de voornaamste reden dat het hier in de zomer warmer is dan in de winter. In de zomer staat de zon hoger aan de hemel, in de winter veel lager. In de winter wordt dezelfde hoeveelheid zonnewarmte verdeeld over meer vierkante meters, dus is het dan minder warm dan in de zomer. Dit effect is groter dan het effect van de afstand tussen de zon en de aarde. Het is zelfs zo, dat de aarde in onze zomer verder van de zon staat dan in onze winter. Zie Bron, waar je kunt zien dat de zon in de zomer zo'n 3% kleiner lijkt dan in de winter, omdat ze dan verder van ons vandaan staat.

Bronnen:
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090703.html

Wel eens op Antarctica geweest? Dat is in het Zuiden van de wereld en daar is het toch echt niet warmer dan in België / Nederland. Toegevoegd na 27 seconden: Het warmste deel van de wereld ligt rond de evenaar. Ga je van daar naar het noorden of naar het zuiden, dan zal het steeds minder warm worden.

Je bedoelt 'Dichter bij de evenaar' gok. Het heeft te maken met de stand vand e zon t.o.v. de aarde. In een band van 23.5 graden noord en zuid van de evenaar kan de zon recht boven je komen te staan (Op bepaalde momenten van de dag / in het jaar). Op dat punt is de hoeveelheid energie die de zon op het aardoppervlak projecteerd maximaal. Als je verder naar het noorden / zuiden gaat, dan wordt de hoek waaronder het zonlicht invalt steeds valkker, en het zonlicht over een groter oppervlak geprojecteerd. Daarom minder energie per vierkante meter, en minder snelle opwarming en lagere termperaturen. Dit is ook de reden waarom 's winters het kouder is dan 's zomers: De zon staat dan op het zuidelijk halfrond, en wij krijgen bijna geen zonne instraling meer.

Vergeet het zeeklimaat niet!

Omdat de evenaar [denkbeeldige lijn] in het middelste zuidelijke plek in de Aarde is. De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond. De hemelevenaar verdeelt de sterrenhemel in een noordelijke en zuidelijke sterrenhemel. Daar mee bedoel ik te zeggen dat door de evenaar de noorden steeds kuoder word en de zuider steeds warmer.De snelheid ten gevolge van de draaiing van de aarde is op de evenaar het grootst en bedraagt ongeveer 1670 kilometer per uur. Op de pool is deze snelheid het laagst, namelijk gelijk aan nul. (Iemand die op de pool staat, draait alleen maar om zijn of haar eigen as). Het waait echter niet harder op de evenaar dan elders, omdat de atmosfeer van de aarde net zo hard meedraait. Op de evenaar staat de zon tweemaal per jaar precies recht boven de grond (in het zenit). Dit geldt overigens voor het gehele gebied tussen de beide keerkringen. Daarom is het op de evenaar meestal erg heet en zijn er ook geen seizoenen, zoals die in gematigde gebieden als Nederland en België worden gekend. Wel kent men er vaak een natte en een droge tijd. De zonkracht is op de evenaar gemiddeld het grootst. Hopelijk heb ik je antwoord onthuld, anders niet dan spijt het me! Usama 10 Jaar