Is er een wetgeving over mobieltjes innemen op school?

Op school is mijn mobiel ingenomen, en krijg hem eind deze week pas terug. Maar als ik mij niet vergis, is er een wet dat mobieltjes/persoonlijke- en prive -eigendommen niet na schooltijd in bezit mogen zijn van de school. Nou kan ik dat wel gaan roepen, maar zonder een echt artikel om op te noemen, heb ik niet echt een argument. Dus:

Is er een wet over innemen van persoonlijke eigendommen? En zo ja kan ik er een linkje/tekstje van krijgen? Wat ik eigenlijk wil is een artikelnummer. Alvast bedankt!!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De regels omtrent het gebruik van mobieltjes zullen worden vastgelegd in een mogelijk schoolreglement of leerlingenstatuut. Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het schoolreglement heeft de medezeggenschapsraad (MR) een instemmingsbevoegdheid (artikel 10 c Wet medezeggenschap op scholen). Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut heeft de ouder/leerlinggeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid (artikel 13 e Wms). Bij de beoordeling van een voorstel tot wijziging van het schoolreglement of het leerlingenstatuut op het gebied sancties bij ongeoorloofd gebruik van mobieltjes, doet de MR er verstandig aan rekening te houden met uitspraak 08.035 d.d. 20 augustus 2008 van de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. Hieronder is een deel van de uitspraak gekopieerd. “De Commissie is van oordeel dat wanneer een mobiele telefoon door een leerling in strijd met de schoolregels wordt gebruikt, deze door medewerkers van de school mag worden ingenomen. De mobiele telefoon is echter een belangrijk communicatiemiddel dat voor ouders reden kan vormen hun kind zelfstandig van en naar school te laten gaan, deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten en hen de mogelijkheid geeft, zoals in de situatie met de zoon, om over privéomstandigheden contact met hun kind te houden. De samenleving is van dien aard dat door de Commissie aan de telefonische bereikbaarheid van de vo-leerling bij het verlaten van de school na zijn laatste uur een doorslaggevend belang wordt toegekend. Daarbij komt dat er na afloop van een schooldag voor school (behoudens bijzondere omstandigheden waartoe de onderhavige kwestie niet behoort) geen noodzaak bestaat om een ingenomen mobieltje bij wijze van sanctie nog langer vast te houden. Bij de teruggave kunne De Commissie is van oordeel dat een door school ingenomen mobiele telefoon aan het einde van een schooldag behoort te worden teruggegeven en het sanctiebeleid ten aanzien van het innemen en teruggeven van mobiele telefoons ook bij de ouders bekend gemaakt dient te zijn. De klacht over de ingenomen telefoon is derhalve gegrond”. De volledige tekst van de uitspraak is te vinden via de volgende link: http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmin/bestanden/LKC/08.035_cursief.pdf Ik raad u met bovenstaande informatie met school in gesprek te gaan over het beleid met betrekking tot het innemen van mobieltjes. Drs. Cécile de Bruin Coördinator 5010 namens OUDERS & COO Website: www.ouders-5010.nl

Sorry, maar dit heeft niets te maken met welke wet dan ook over eigendom; dit heeft te maken met schoolregels. Omdat jij jouw school hebt gekozen en zij jou les verschaffen ben jij (in)direct akkoord gegaan met de 'voorwaarden' van jouw school. Jouw school heeft zegmaar een soort contract me jou: wij geven jou les en jij houdt je aan onze regels. Ik ga ervan uit dat jouw school een regel heeft waarin mobieltjes verboden zijn in de les of op school. Jij komt hier dus de regels niet na, waardoor jouw school het recht heeft jou te straffen (staat ook in de regels). Jij kan dus niet zomaar beroep doen op een wet, in het geval die er is, want je bent akkoord gegaan met de werkwijze van jou school.

Bronnen:
logische redenering

Er bestaat geen wetgeving die hier iets over zegt. Maar wel een gedragscode in het onderwijs. Die gedragscode en de schoolregels zijn noodzakelijk voor een plezierige leef- en leeromgeving, en voor het bevorderen van de onderwijskansen van iedereen. Door lessen op de school met die regels en afspraken te volgen conformeer jij je daaraan. Als je dat niet wilt moet je een andere onderwijsinstelling opzoeken waar dit wél toegestaan is. Zal moeilijk worden die te vinden... Tijdens de les of een proefwerk mag een mobieltje niet ingeschakeld zijn. Gaat er toch een af, dan heeft een docent het recht om dat toestel in te nemen. In de regels van jouw school staat vastgelegd voor hoe lang dat mag. Meestal staan die richtlijnen ook op de site van de school vermeld, dus die kan je zelf opzoeken. Of je moet ons doorgeven over welke onderwijsinstelling het gaat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100