Is taalgebruik een grote factor in de conflicten op deze wereld?

Gij zult niet doden gij zult niet... enz. enz.Zullen is een toekomstig werkwoord, want we doen het nu wel.
Wie zegt dat we dat niet meer zullen doen kan wellicht in de toekomst kijken.
Heerlijk als dit waar is.
Waarom wordt ons dan voorgehouden alsof dit geboden zijn?
Door er een gebod/verbod van te maken hebben we wellicht menselijkerwijs de neiging om daar tegen in te gaan. Zouden we wellicht niet meer in staat zijn echt te lezen en klakkeloos de interpretatie van mensen te volgen die op die manier ons nuchtere verstand en leesvermogen aantasten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee. Het taalgebruik is niet de reden van de conflicten. Het gros van de mensen leeft niet als een puber en zal niet iemand doden omdat hem verteld wordt niet te doden.

Ik zie het eerder zo, dat mensen hun geloof verkeerd begrijpen. de conflicten die daardoor ontstaan, komen eerder door het geloof wat ze verkeerd uitdragen.

Er is een verschil tussen taal en regelgeving die in een taal zijn uitgedrukt. De taal als communicatiemiddel, zowel verbaal als nonverbaal is volgens mij altijd de basis van een conflict. De taal is de uiting van de gedachten als bij verschil kan er strijd ontstaan met het doel elkaar te overtreffen. Een helpend middel hierbij is het gebruik van het principe van "Geweldloze communicatie"welke in een gelijknamig boek van Marshall rosenberg wordt uitgelegd. In mijn beroep en voor mijzelf al erg vaak heel helpend geweest.