katholieke kerk: wat is het verschil tussen een hulp-bisschop en een vicaris-generaal?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een vicaris-generaal is in de Rooms-Katholieke Kerk de functionaris die een residerende bisschop bijstaat in de dagelijkse uitoefening van zijn ambt in diens bisdom. De benaming vicaris-generaal komt van het Latijnse vicarius, plaatsvervanger. Een hulpbisschop staat in de kerkelijke hiërarchie hoger dan een vicaris-generaal. De vicaris-generaal is de persoonlijke plaatsvervanger van de bisschop en heeft de dagelijkse leiding over het bestuursapparaat van een bisdom.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vicaris-generaal

Een hulpbisschop heeft de bisschopswijding ontvangen, een vicaris-generaal is alleen priester. Als het nodig is, kan een hulpbisschop de priesterwijdibg toedienen. Een vicaris-generaal niet. De "gewone" bisschop heeft bestuursmacht en wijdingsmacht in zijn bisdom. De hulpbisschop alleen wijdingsmacht. Dus als hij het bisdom mee moet besturen, moet die taak ook aan hem worden toebedeeld. De hulpbisschop wordt niet "uitgekozen" door de bisschop, hij wordt in een bepaald bisdom benoemd door de paus. De vicaris-generaal wordt "uitgekozen" door de bisschop en heeft altijd bestuursmacht, dat hoort bij de functie. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van de bisschop. Bisschoppen en hulpbisschoppen hebben een stem in de bisschoppenconferentie. Vicarissen-generaal niet. Kleding: de vg is gekleed als priester. Dagelijkse kleding dus donker pak en witte boord. De bisschop- en hulpbisschop ook maar daarboven een bisschopskruis en bisschopsring. Tijdens vieringen in de kerk draagt de vicaris-generaal de gewaden van een priester, want dat is hij. Bisschoppen en hulpbisschoppen zijn daarnaast herkenbaar aan mijter, staf, bisschopskruis en bisschopsring. En aan de paarse soli Deo op hun hoofd. (De paus heeft zo'n 'petje' in het wit.)

Toegevoegd op 03 december 2018 18:00: tekst