Wanneer ben je spiritueel ontwaakt of verlicht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je bent spiritueel ontwaakt als je jezelf niet meer vereenzelvigt met je gedachten, Je bent niet je gedachten. Je bent meer de waarnemer van je gedachten en gelooft niet meer klakkeloos alles wat je brein maar produceert.

Dat zal door velen anders uitgelegd worden. Voor een boeddhist, hindoe zal dat concept anders zijn dan voor een christen of iemand die weer enkel "spiritueel" is. Boeddhisme: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(boeddhisme) In de Vanapattha Sutta (Majjhima, hoofdstuk 17)beschrijft de boeddha het leven in de jungle, en het verkrijgen van inzicht. Na het vernietigen van de verstoringen van de geest, en het concentreren van de geest (dhyana) verkreeg hij drie inzichten (vidhya): Inzicht in zijn vorige levens Inzicht in de werking van karma en wedergeboorte Inzicht in de Vier Edele Waarheden Het inzicht in de Vier Edele Waarheden wordt hier verlichting genoemd. De monnik (bikkhu) heeft "...attained the unattained supreme security from bondage". Verlichting wordt ook beschreven als het bereiken van Nirvana, het uitdoven van de verlangens waardoor het lijden wordt opgeheven en er geen wedergeboorte meer plaatsvindt[7]. Het inzicht ontstaat dat deze bevrijding zeker is: "Knowledge arose in me, and insight: my freedom is certain, this is my last birth, now there is no rebirth". Verlichting is hier dus zowel inzicht in wedergeboorte en karma, als inzicht in de Vier Edele Waarheden, het uitdoven van de verlangens waardoor Nirvana wordt bereikt, én de zekerheid dàt de verlossing bereikt is. Hindoeisme: http://www.loesje.info/esoterie/het_hiernamaals_de_hindoeistische_zienswijze.htm In plaats van naar een hemel of nirvana te streven, geloven Hindoes dat de mens voorbestemd is te reïncarneren totdat de verlichting is bereikt. De hindoeïstische religie leert dat de dood niet het einde van het leven is. De ziel gaat niet naar een hiernamaals, maar wordt steeds herboren. Dit concept is gebaseerd op het geloof dat de tijd cyclisch is Mensen worden geboren, sterven en komen vervolgens in een nieuw lichaam terug - totdat een toestand van verlichting is bereikt en er geen noodzaak tot reïncarnatie meer bestaat. Deze cyclus van geboorte en dood wordt Samsara genoemd, en de toestand van verlichting heet Moksha. Even een andere insteek, in het christendom heeft rond de 18e eeuw het geloof of de beleving van geloof een verlichting meegemaakt, in plaats dat de pastoor of dominee vertelde wat je moest geloven, kwam er een stroming waarin men vond dat je zelf moest nadenken over geloof. Het geloof werd zo minder dogmatisch.

Veel mensen zijn op het ogenblik spiritueel aan het ontwaken, ze zijn zich bewust aan het worden dat ze anders zijn dan veel anderen, ze zijn hoog sensitief met alles wat daar bij hoort en dan zijn vaak ook erg vervelende dingen bij, maar ook mooie. Ze gaan bepaalde dingen herkennen uit hun leven en eindelijk ook begrijpen. Langzaam zullen ze er ook naar leren leven en handelen. Het is soms een bijna geruisloos proces, maar soms zeer heftig met veel lichamelijke klachten, waar een dokter niet mee kan. Het is een proces dat maanden ,jaren of je hele leven kan gaan duren. Wetenschappelijk kan je er niets mee en dat maakt het ook zo moeilijk voor deze personen Wanneer je echt geheel ontwaakt bent of verlicht is een vaag begrip, ik kan er zelf niets mee, het is een proces, een wandeling over een pad naar een onbekend einddoel

Er is een verschil tussen spiritueel ontwaken en verlicht zijn. Wanneer een tipje van de dualistische sluier is opgelicht, noemt men dat 'ontwaken'. Een 'verlichte' is geworteld in Bewustzijn. Bewustzijn van de ervaring van Bewustzijn is geen proces, het is onmiddellijk. Het door onderzoek uitsluiten dat je niet je lichaam bent, en niet je gedachten en of waarnemingen is een waardevolle tussenstap maar brengt je niet tot de kern.

Bronnen:
http://www.taotechingdoorzien.blogspot.com/