Hoe geloofwaardig is een medium dat een of andere goddelijke geest uit het verleden "channelt" met een boodschap om de wereld te verbeteren?

Ik denk daarbij specifiek aan Ramtha, gechanneld door J.Z. Knight. Ik vind het intuïtief ongeloofwaardig, al geloof ik in de mogelijkheid van het medium zijn.

Een bijkomende vraag: Zelfs als dit fake is en enkel bedoeld is als een geniale zelfverrijkende show, kan de boodschap waardevol zijn? Of is de boodschap dan per definitie onbetrouwbaar omdat de intenties niet zuiver zijn?

N.B. Als je enkel wil zeggen dat je er niet in gelooft, hoef je niet te antwoorden. Het gaat er mij om of en zoja hoe het mogelijk is. En zoniet, waarom niet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het medium zijn, zoals jij dat noemt is inderdaad geloofwaardig. We hebben (zijn!) nota bene allemaal een kanaal. Of is er iemand die nog nooit een idee heeft gehad? Waar kwam die dan in godsnaam vandaan? Wanneer iemand (welk medium dan ook, of dit nu een radio, een persoon, of elke andere vorm van informatiedrager mogelijk) met een boodschap komt, waar jij niets mee hebt kun je het simpelweg het andere oor weer naar buiten laten stromen! Doe er niets mee! Laat het komen, en gaan! Op het moment dat je ermee 'aan de slag' gaat, was er nog iets in jou dat tegen jou eigen natuur toch nog ergens in wilde geloven. Ga er vanuit dat de intenties van de 'ander' altijd betrouwbaar zijn VOOR DIE ANDER! Als jij er niets mee kan, doe er dan ook niets mee.

Vaak worden mediums beticht van bedrog. Dat is NIET altijd zo maar wel heel vaak. Er zijn wel degelijk mensen die -zonder vragen te stellen de juiste antwoorden geven, van reading is dan geen sprake. Wel weten ook mediums die met bedrog werken een zo liefdevolle boodschap te brengen dat ze DAARMEE zand in de ogen strooien van twijfelaars, die worden geraakt door de wijze woorden en koppelen dat ten onrechte in gunstige zin aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het "medium". Het zeggen van wijze woorden kan echter onder alle omstandigheden die daar gelegenheid toe bieden. Intuitieve wijsheid is te trainen en te benutten en daar is niets mis mee, je onderbewustzijn is nu eenmaal tot veel meer in staat dan je verstand zelf. Persoonlijk heb ik moeite met wijsheid uit een vervuilde bron, helaas zijn we allen als mens bevuild in denken en doen. Daarom accepteer ik dat God met een kromme stok ook een rechte slag kan slaan, de kromme stok is dan voor mij een beeldspraak die de persoon en/of de situatie. Ik vraag God vaak om wijsheid , omdat ik daar als mens schromelijk in tekort schiet. Ook merk ik dat God dat geeft en je in staat stelt boven jezelf uit te stijgen, als Hij ZIJN Wijsheid door jou heen geeft. Je hoeft dus niet naar "mediums "om wijsheid te horen, die kun je ook rechtstreeks ontvangen. "indien u in wijsheid tekort schiet , vraagt MIJ er om en IK zal het u geven" staat in de Bijbel. Het werkt echt!

Nee. Dat is niet geloofwaardig omda er niet zoiets is als intertemporele communicatie. En besluiten wie de vraag wel en wie niet kunnenbeantwoorden is eenbeetje gek oip een openforum.